fredag 29 juli 2011

Vi har alla ett ansvar

För en vecka sedan hände det ofattbara - en man spränger först bomber i centrala Oslo och skjuter därefter iskallt ihjäl människor på Utøya. I stort sett alla diskussion har den senaste veckan kretsat kring detta. Vi söker förklaringar och frågar oss alla hur en människa är funtad som kan utföra sådana handlingar. Vad vi kan förstå idag är att dåden grundas i oacceptans för olikheter.

Manifestationer har genomförts och genomförs och det är bra att samlas och visa på avståndstagande mot våld. Jag tror starkt på att ett gemensamt agerande stärker och leder till eftertanke. Vi måste förhindra att dessa vidriga handlingar upprepas.

Vi har alla ett ansvar att skapa ett samhälle där människor accepteras för dem de är. Vi har alla ett ansvar att fostra våra barn och barn i vår närhet till toleranta individer. Vi har alla ett ansvar att säga ifrån när diskussioner drar iväg åt diskriminerande håll. Vi har alla ett ansvar att behandla varje individ som en medmänniska.

Massor kan göras på hög nivå i samhället där det är viktigt att våra företrädare agerar korrekt och med medkänsla. Viktigt är att resurser avsätts för att värna mänskliga värden, att motverka terrorism och kränkande behandling av människor. Vi måste ha en ständigt pågående diskussion i skola och på alla nivåer i samhällsdebatten som handlar om människors lika värde.

För att få ett tolerant samhälle gäller det att vi alla tänker till. Hur behandlar vi varandra? Hur pratar vi till och om varandra? Hur tolerant är jag mot den som inte tänker, tycker eller är som jag? Hur bemöter jag de som är annorlunda?

Varje gång vi talar nedlåtande om andras åsikter, utseende, sexuella läggning, ursprung eller religion befäster vi fördomar. Istället bör i se individen, se det unika i varje person och acceptera att vi alla är olika.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar