fredag 1 juli 2011

Trygg skola

Sommar, sol och semester – visst är det underbart att uppleva Sverige denna årstid och dessutom ha ledigt! För många skolbarn är det en extra befrielse att slippa gå till skolan, att slippa klasskamraters påhopp och ensamheten i en skola som inte klarar sitt uppdrag att vara en plats där alla elever trivs.

För många barn är det en plåga att gå till skolan. De känner sig otrygga och vi vet att förutsättningen för att ta till sig undervisningen är dålig om tiden i klassrummet går åt till att oroa sig för vad som ska hända på nästa rast.

Skolans främsta uppgift är att ge alla elever möjlighet att uppnå kunskapsmålen. Skolan har, i nära samarbete med föräldrarna, ansvaret för barnens lärande och välbefinnande. För att barnen ska kunna ta del av undervisningen är det viktigt att både personal och elever får arbetsro och känner trygghet i skolan. Kränkande behandling och mobbning får aldrig tolereras och skolan ska alltid stå på den utsattas sida.

En skola som tar mobbningsprevention på allvar vågar se mobbningen. Inga barn ska behöva gå osedda genom skolan. Därför krävs ett gott ledarskap som tar i problematiken och brinner för att skapa trygghet. Det krävs också tydlighet från oss politiker att skolan är en arbetsplats, precis som alla andra, och där kan vi inte tolerera några former av diskriminering eller kränkande behandling.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar