torsdag 30 juni 2011

Lönediskussion

Igår diskuterades offentligt finansierade löner på olika lokala webbsidor. Det var Försvarsminister Tolgfors som fått 3000 kr extra och Näringslivschef Arvidsson i Kumla som fått hela 10000 kr extra per månad.

Det är en känslig fråga detta med löner som finansieras med skattemedel. Vad är rätt nivå för att locka kompetensen men ändå kunna ta ansvar för att förvalta allas våra pengar väl?

Människor väsnas rätt rejält när det blir prat om politikers löner. Att Stadsministern tjänar 144000 kr per månad kan tyckas vara mycket men om man tänker på vilken tid han lägger ner och vilket ansvar han har så tycker jag att nivån är låg. Jämför man sedan Arvidsson, 90000 kr per månad, med Tolgfors, 115000 kr per månad, kan man ju undra om det hela är vettigt.

Jag kan se ett problem med att tjänstemännens löner drar iväg långt över vad de högsta politikerna tjänar vilket är fallet i många offentliga verksamheter.

Demokratin förutsätter att människor vill ägna sin tid åt politik och för det arbetet måste vi betala. De flesta av oss gör det inte för pengarna men problemet på sikt är påtagligt. Varför ska man som välutbildad, kompetent person satsa på politiken när man kan tjäna så mycket mer som tjänsteman?

Inom politiken måste vi ha olika sorts människor, allt från sjukvårdsbiträdet till välutbildade människor med erfarenhet från näringslivet. Människor bidrar med olika erfarenheter och utgångspunkten för behov av ersättning för nedlagd tid är olika. För ett sjukvårdsbiträde är en kommunalrådslön hög medan den för en person i ledande ställning i näringslivet är låg.

De flesta politiker är fritidspolitiker och då är sammanträdestider och ersättning för förlorad arbetsförtjänst viktigt att diskutera för att möjliggöra ett politiskt engagemang. Vi måste ha rimliga villkor för människor som är beredda att ta det demokratiska ansvaret.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar