torsdag 23 juni 2011

Politiska prioriteringar

Idag protesterar Lärarförbundet mot att S satsar på gator och bussar istället för att i sitt förslag till kompletteringsbudget ge mer pengar till skolan. S försvarar sig med att en satsad miljon betyder mer för vägar än för skolan. Inställningen visar att S hellre satsar på annat än just på innehållet i skolan.

Det blev tydligt idag på Gymnasienämndens möte då S m.fl. bestämmer att göra stora avsteg från besluten att anpassa skolans lokaler till antalet elever. Beslutet gällde att behålla vissa program och lokaler på Rudbecksskolan utan att gå ur andra lokaler. Detta beslut tas utan att utreda de ekonomiska konsekvenserna. Mot detta har M och FP idag reserverat sig.

Politik handlar mycket om att prioritera. Att bestämma vad man vill satsa pengarna på. Att bestämma sig för vad som är viktigast. Många gånger är det svårt att prioritera eftersom många olika saker är viktigt. Därför är det väsentligt att politiker grundar sina beslut på konsekvensbeskrivningar.

Med dagens beslut infriar S sitt vallöfte att behålla Rudbecksskolan i åtminstone ett läsår till. Många är nöjda, men det finns ingen plan på vad som händer sedan och ingen långsiktig lösning. Ingen vet heller var pengarna ska tas eller vad vi ska dra in på när nu kostnaden för lokaler blir större än tänkt.

På gårdagens Fullmäktige hade vi i oppositionen samma fråga. Var finns beskrivningen av de ekonomiska konsekvenserna av att gymnasieskolan inte kommer att följa den plan som finns att anpassa lokalerna när elevunderlaget minskar? I prognosen för 2011 sticker S, KD och C huvudet i sanden och låssas som om den ekonomiska effekten av deras beslut är noll.

För mig är det viktigt att vi politiker tar ansvar för att pengar i största möjliga utsträckning läggs på innehållet i skolan, kunskap, trygghet och kvalité

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar