måndag 13 juni 2011

Planera för barnomsorgen

Babyboom i Örebro toppar just nu nyheterna på Tvärsnytt. Jättekul att människor tror på framtiden och skaffar barn i vår stad.

För att skapa trygghet för familjerna är det viktigt att kommunen planerar. Det får inte finnas tvivel hos dem som skaffar barn att det, när de så behöver, finns en plats i förskolan. För kommunen måste det nu vara högsta prioritet att fokusera på en utbyggnad av förskolan så att alla få plats. Det duger inte att vakna upp och konstatera att det helt plötsligt blivit en kö! Det duger heller inte hänvisa syskon till olika förskolor.

Kommunen behöver skaffa sig framförhållning och bättre planering. Exempelvis kan kontakt skapas med BB och vårdcentralerna där alla som föder barn finns. Man kan kontakta nyblivna föräldrar och fråga hur de tänker med sin barnomsorg och man kan kolla med nyinflyttade hur de planerar för sina familjer.

Att det finns en bra barnomsorg för alla är en viktig parameter i Örebros strävan att bli en bra och fortsatt växande kommun. Företag som ska etablera sig tittar på det, människor som ska flytta hit tittar på det och fram för allt pratas det om det.

Barnen är det bästa vi har och det är viktigt att vi i Örebro har en trygg och bra förskola som ser varje barn. Vi behöver öka antalet förskoleplatser, minska antalet barn per grupp och öka antalet personal så att kvalitén hänger med.

Små barn är vetgiriga och därför är det viktigt att förskolan ges möjlighet att ha ett bra pedagogiskt innehåll. Det går om ledningen har kvalité för ögonen, ger personalen rätt uppbackning och om barnen inte är för många.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar