onsdag 15 juni 2011

Bättre villkor för välfärdens medarbetare

Idag lämnar vi in en motion som handlar om att det är dags att förbereda införande av rätten till heltid inom Örebro kommuns verksamheter. S har prata om detta men aldrig gjort något – Nu tar vi initiativet och hoppas att vi får Fullmäktiges ledamöter med oss!

I de kommunala verksamheterna arbetar många män och kvinnor med att varje dag underlätta livet för våra kommuninvånare. Medarbetarna är välfärdens största resurs - utan dem stannar Örebro!

För att människor ska attraheras av att arbeta inom välfärden är det viktigt att arbetsvillkoren är bra. Ett sätt att attrahera fler är att erbjuda heltidstjänster och att ta bort de delade turerna!

Vi vill skapa trygghet och ökad ekonomisk frihet för medarbetaren. Medarbetarna ska kunna känna tryggheten i att det är möjligt att gå upp till heltid utan att behöva bråka, få vänta i flera år eller behöva jobba delade turer för att få möjligheten. Mycket pekar på att det är en bra investering för arbetsgivare att införa heltidstjänster som norm. Medarbetarna känner sig tryggare, trivs bättre och sjukskrivningar minskar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar