onsdag 15 juni 2011

Ökade kostnader i Örebro

Igår hade vi i Örebro första mötet med Kommunstyrelsen efter att den nya majoriteten formerat sig. Politikens villkor är ändrade, vi i oppositionen kommer att utnyttja de spelregler som finns och gårdagens möte blev en rätt så intressant tillställning.

Först har vi ärendet med Tegelbruket som drar iväg i kostnad. Trots att verksamheten säkert kommer att bli kanon måste vi se till att hålla i pengarna. Men icke – 38 extra miljoner beslutades det om. Vi reserverade oss till förmån för att projektet skulle hålla sig inom den ram på 130 miljoner som tidigare har fastställts. Majoriteten påstår att allt måste läggas ner om inte de extra pengarna tillförs – Vi anser att någon gång måste vi lära oss att hålla oss inom de ramar som sätts.

I delårsrapporten har man räknat med ett nollsummespel inom Barn och utbildning trots att den nya majoriteten river upp beslutet om att gå ur Rudbecksskolans lokaler. Att behålla alla lokaler trots att antalet elever minskar kommer att kosta massor. Men ingen ekonomisk konsekvens av detta beslut beskrivs i rapporten. Vi påpekade detta och yrkade att rapporten ska skrivas om. Det tyckte inte S, C, KD och V var nödvändigt. Miljonerna rullar och majoriteten blundar!

Det sista ärendet som handlade om att begränsa våra skolintraprenaders möjlighet att själva bestämma vilken personal de anställer, gick inte heller vår väg. Här vill majoriteten att intraprenaderna i första hand ska anställa de lärare som kommunen har i omställning. Detta kan tyckas vara bra. Vi har dock tänkt ett varv till och kommit fram till att man då förstör själva tanken med den självständighet som intraprenaderna ska ha. Vi vill inte ändra förutsättningarna, vi tror på intraprenadernas självbestämmande och reserverade oss mot förslaget.

Kent Persson, NA , Radio Örebro

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar