onsdag 1 juni 2011

M och Vivalla

Jag har idag varit i Vivalla och haft en mycket intressant diskussion om vad som behöver göras och hur vi moderater ska kunna nå människorna i området.

För oss moderater är Vivalla en utmaning. Vi har extremt lite röster medan socialdemokraterna har extremt höga siffror. Vi saknar närvaro medan S är på plats hela tiden och i olika sammanhang. S har gjort ett bra arbete med att bearbeta människorna och vi behöver starta ett seriöst arbete.

Jag tror inte att så många människor verkligen är socialdemokrater i Vivalla. Problemet är att de sällan träffar några andra politiker, mer än straxt före varje val, så då blir ju valet enkelt.

För oss gäller det att komma i kontakt med människor och detta görs nog bäst tillsammans och via moderater som pratar språken och som bättre förstår kulturen än vi vanliga svenskar gör. Det gäller att bygga broar, hitta beröringspunkter och skapa förtroende. Vi måste vara på plats, försöka förstå vad människor i området efterfrågar, vilka problem de ser och tillsammans med dem komma fram till lösningar.

Den viktigaste frågan är jobb. Fler i arbete är speciellt viktigt för Vivalla då det är ett stort utanförskap i området. Här har vi en politik för hela Örebro som kommer få effekter även i Vivalla. Men speciella insatser i området är också nödvändiga. Nyföretagande, utbildning och speciell matchning är något av det som behövs.

En annan stor fråga är skolan. Skola är bra och gör ett fantastiskt arbete. Men skolan fungerar som en kombination av skola och socialkontor. Människor i Vivalla känner ett stort förtroende för personalen på skolan och går till dem med sina problem vilket gör att dessa fantastiska lärare får lägga massor av tid på att engagera sig i elevernas familjer. Skolan skriker efter resurser och det är rimligt att vi löser detta.

En tredje viktig fråga är bra aktiviteter på fritiden. Det är brist på lokaler för föreningar och det är brist på aktiviteter för ungdomar i vissa åldrar. Det är viktigt att vi lyssnar och tillsammans skapar vettiga lösningar samt att inse det inte alltid är kommunen som är bästa huvudman för allt.

Jag gillar Vivalla och ser fram emot många besök de kommande åren!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar