torsdag 16 juni 2011

Återinför gratis pedagogisk lunch

Idag lämnar jag tillsammans med Kent Persson in en motion om att vi vill återinföra den fria pedagogiska lunchen i Örebros grundskolor.

Det var i den ekonomiska krisens spariver som Koalitionen tog bort den fria lunchen för skolpersonal som äter med eleverna. Det har skapat mycket diskussion, oro bland föräldrar och i vissa skolor en stökig situation kring skolmåltiden.

Färre lärare har under det senaste läsåret valt att äta med eleverna vilket inte är bra. Vuxna kring matbordet lugnar ner eleverna, det skapar matro och eleverna kan också lära sig en del om hur det ska gå till när man äter. Den största fördel är att lärare och elev får en annan sorts kontakt än den de får i klassrummet. Kring matbordet snappar en vaken vuxen upp mycket av stämningen, vad som händer i elevernas liv och hur de mår.

Hungriga barn lär sig sämre. För mig är det väsentligt att eleverna klarar av ta tillvara på den kunskap som förmedlas hela skoldagen och då är det viktigt att de äter en ordentlig lunch.

En annan anledning till förslaget är att det underlättar för rektorerna att motivera lärare och annan personal att delta i den pedagogiska lunchen om den är gratis. Ingen vill ju betala för att arbeta! För vi måste se det som arbete när skolpersonal äter lunch tillsammans med eleverna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar