måndag 30 juli 2012

Prata kvalité i skolan inte huvudmannaskap!

Om tre veckor börjar de flesta svenska barn skolan igen efter ett långt sommarlov. Det är då nya elever med förväntningar och ambitioner ska tas emot av en, förhoppningsvis, utvilad och taggad lärarkår. Det är då kunskapsresan för en del barn börjar men för de allra flesta fortsätter.

Jag hoppas att skolorna innan dess nogsamt planerat och förberett sig för ännu ett läsår. Att rektorer gett sin personal de bästa av förutsättningar och att varje lärare känner att de har ett bra ledarskap i ryggen inför sitt viktiga uppdrag. Lärarna har ett av de viktigaste yrkena! En bra skola med lärare väl förberedda för sitt uppdrag gör skillnad!

Idag skriver folkpartisten Kajsa Rosén på NA debatt att skolan bör förstatligas. Hon menar att skillnader i ekonomisk prioritering skulle lösas av en statlig skola och därmed skulle pengar och kvalitetssäkring vara i hamn. Jag tror inte att vi löser den svenska skolans problem med att byta huvudman. Jag tycker inte att det är huvudmannaskapet vi ska lägga resurser på just nu!

Jag håller med om att kommunaliseringen av skolan var fel. Det har sedan staten förlorade huvudmannaskapet gått utför med den svenska skolan på många sätt. En orsak är att kommunpolitiker inte förstått att prioritera utan sett en möjlighet till besparing genom att dra ner på skolan. Klåfingriga politiker som inte lyssnar på professionen är ett problem!

I dagsläget tror jag att vi måste lyfta diskussionen från huvudmannaskapet och istället fokusera på att höja kvalitén. Det ska göras genom att stärka ledarskapet i skolan, se till att varje lärare har rätt kompetens och att tiden som eleverna är i skolan ägnas åt kunskap. Enkelt uttryck ska skolan vara skola!

Självklart duger det inte att dra ner på pengar till skolan men det handlar inte bara om pengar - mycket handlar om vilken inställning vi har till skolan.

Alliansregeringen har gjort mycket de senaste åren och effekten av ny skollag, ny lärarutbildning, nytt betygssystem, tidigare nationella prov mm kommer vi med tiden att se effekter av. Vad vi redan idag ser effekten av är ökade resurser till Skolinspektionen som granskar våra skolor betydligt mer frekvent.

I varje kommun tror jag att vi skulle lösa mycket genom att prata mer om att skolan är viktig. Den inställningen måste finnas hos elever, föräldrar och kommunpolitiker! (Detta gäller speciellt i kommuner som Kumla som just nu brottas med stora problem!) Skolan bör stå högt på den politiska agendan och vi ska kontinuerligt mäta och ifrågasätta vad som görs när elever inte når målen. Det vi pratar om och ifrågasätter blir gjort!

Alla barn har rätt till en bra skola, de har rätt till kunskap och det är skolan som ska lösa uppgiften! När en elev inte når målen är det skolans uppgift att åtgärda detta! Inställningen får aldrig vara att det är fel på eleven!

Varje kommunpolitiker, inte bara vi som dagligdags jobbar med skolfrågor, bör ha kvalité i skolan högt på sin agenda. Barnen är vår framtid – därför är det väsentligt att skolan ges förutsättningar för att klara sitt uppdrag!1 kommentar:

 1. Kajsa Rosén30 juli 2012 17:04

  Hej Maria!
  Vill bara understryka att jag inte tror att ett förstatligande löser alla problem som idag existerar i den svenska skolan men jag tror att det skulle öka förutsättningarna för att nå precis det som du beskriver och efterfrågar - nämligen en generell statushöjning av skolan och på sikt även en förbättrad kvaliteten! När en fråga hanteras av staten upplevs den av många som (missförstå mig rätt) viktigare än de kommunala angelägenheterna, vilket jag tror skulle få fler att förstå hur viktig skolan är.
  Ett förstatligande skulle också förbättra möjligheterna till att höja lärarlönerna, vilket förhoppningsvis skulle göra läraryrket mer attraktivt. Med fler behöriga lärare och fler som konkurrerar om de lediga tjänsterna höjs förhoppningsvis även kvaliteten på undervisningen! Bättre lärare - bättre undervisning!

  Som jag uppfattar dig håller du i alla fall med om många av de problem som jag beskriver och därför tror jag att vi åtminstone har samma problembild, om än lite olika förslag på lösningar! Hade jag vetat att artikeln skulle hamna på debattsidan istället för åsiktsidan hade jag utvecklat mitt resonemang lite mer och därmed fått med en del av de tankar som jag förmedlar här.

  Jag uppskattar i alla fall att du för debatten vidare och kommer med fler förslag! Det viktigaste är trots allt att någonting görs åt den situation som nu råder i vårt avlånga land och inte minst i min hemkommun Kumla!

  SvaraRadera