måndag 16 juli 2012

Vi måste kunna lita på kommunen

Den senaste veckan har vi i NA kunnat läsa om tvillingarna Gösta och Ernst och deras föräldrars kamp för att få hjälp av Örebro kommun. Idag skriver de på NA debatt om sin kamp. För mig är det ofattbart att de inte får hjälp av kommunen!

Jag har inte någon bakgrundsinformation i ärendet, all information har jag fått från det som skrivits i NA och det är därför svårt att ha en helhetsbild av vad Örebro Kommun har gjort. Bilden som beskrivs är att kommunen inte ger någon hjälp till familjen Hjelm-Gustafsson vilket känns helt ofattbart. Är det så är det bara att snabbt som bara den ta tag i detta! Omedelbart ta kontakt, ta fram en handlingsplan och omgående ge relevant stöd! Familjen bör också få en ursäkt.

För mig är det viktigt att samhället går in och stöttar människor i behov av hjälp. I detta fall är det solklart att familjen behöver stöd och då ska kommunen bete sig professionellt! Människor som är i behov av stöd ska inte behöva kämpa för att få den. Allt stöd ska vara prövat men det får aldrig gå så långt att människor upplever det som familjen Hjelm-Gustafsson gjort.

Vi har höga skatter i detta land, en stor del av skatten går till kommunal verksamhet. Då måste människor kunna lita på att dessa pengar används till rätt saker. Enligt min mening är själva grunden till att benämnas som välfärdsamhälle är att vi hjälper människor i påtagligt behov av stöd.


Anders Åhrlin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar