måndag 2 juli 2012

Satsning på de svaga

Almedalsveckan har börjat och dagens tidningar är fulla av kommentarer och artiklar om detta politiska spektakel eller, för många, höjdpunkten på det politiska året. Jag har valt att stanna i Örebro men följer det hela med intresse, samtidigt som jag försöker få semesterlugnet att infinna sig.

Idag håller Kent Persson och Per Schlingmann ett seminarium om Moderaternas valstrategi och på DN debatt skriver de om den färdplan partiet har för att vinna valet om två år. Den viktigaste frågan är jobben - det parti som bäst kan beskriva hur vi löser jobbfrågan har en stor möjlighet att vinna 2014.

De skriver ”Vår utgångspunkt är att forma en politisk agenda som utgår från den arbetsmarknad som växer fram. Det handlar om att föra en politik som stimulerar framväxten av en mångfald av jobb, att belöna Sveriges samhällsbärare men också att främja kunskapsintensiva jobb liksom arbeten med lägre trösklar. Konflikten kommer att stå mellan de som blickar framåt och de som har ett tillbakablickande perspektiv.”

Vidare skriver de om den utmaning vi har att hitta jobb till dem som står långt ifrån arbetsmarknaden och hur detta är en prioriterad fråga för oss moderater. Här har vi färska exempel från Örebro. Hur väl vi tar hand om de svagaste är för mig ett mått på huruvida vi kan benämna oss ett välfärdssamhälle eller inte.

I dagens NA kan vi läsa om hur den politiska majoriteten i Örebro inte håller vad de lovat när det väl gäller. Alla de som i mitten av mars fick besked att de skulle få sluta sina jobb på Praktikcentrum har inte fått någon ny sysselsättning trots majoritetens löften.

På Fullmäktige i maj kunde inte den S-ledda majoriteten helt plötsligt inte ge besked om att alla personal som arbetar med Aspergereleverna som flyttas från WUC till Risbergska får vara kvar. Trots att de i samma församling tidigare under våren hade lovat just detta!

Detta är två exempel på hur den Socialdemokraterna i Örebro misslyckas att värna de svagaste i samhället. Det är tydligt att Örebro behöver ett nytt välfärdsparti!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar