söndag 14 juli 2013

Alla elever har rätt till en bra skola

Skolinspektionen presenterade i fredags statistik över vilka brister de sett under första halvåret när de granskat Sveriges skolor. Det de speciellt lyfter fram är bristen att i ge elever i behov av extra stöd det de behöver. Elever får inte hjälp och utredningar startar för sent. Dagens SvD skriver om Hanna som hamnat i kläm på sin skola och hur Hannas mamma fått kämpa för att skolan ska sätta in rätt resurser.

Historier likt denna hör jag ofta. Elever som hamnar i kläm och där föräldrarna får kämpa för att skolan ska reagera. Vad händer med de barn vars föräldrar inte inser att barnens behov inte blir tillgodosedda?  

I Sverige har vi skolplikt vilket innebär att barn ska gå i skolan oavsett om de vill det eller ej. Men lagen säger också att barn har rätt att få en bra skolgång. Varje elev har rätt till kunskap i Sverige och vi politiker är ytterst ansvariga för att varje barn får det.

Vi ska se till att det är en bra rektor på varje skola (just ledarskapet lyfter Skolinspektionen fram som ett område där det brister) som leder och utvecklar pedagogiken på skolan och som har ansvar för att varje elev får relevant utbildningoch stöd. Rektorn ska i sin tur se till att lärarna är bra, har en förmåga att möta varje elev och anpassa undervisningen så att eleven utvecklas optimalt.

Varje dag som detta brister är en förlorad dag för eleven. Varje barn måste komma hem från skolan lite klokare än när de lämnade på morgonen. För att detta ska ske måste vi politiker ge skolan rätt förutsättningar.

Jag vill ge Örebros skolor tydliga mål med sin verksamhet och sedan frihet att lösa uppgiften. Jag litar på professionen och tror på att ha höga förväntningar på varje skola, varje rektor, varje lärare och varje elev.


  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar