lördag 27 juli 2013

Förnyelse av Örebromoderaternas skolpolitik

Idag skriver jag på NA debatt tillsammans med mina kollegor i Örebromoderaternas skolförnyelsegrupp om några av de förslag vi har på ny skolpolitik i Örebro.

En bärande del av ett rättvist samhälle är en väl fungerande skola. Inget annan demokratisk rättighet är lika bra och lika rättvis i ambitionen att utjämna klyftorna i samhället. Det är först när skolan är tillräckligt bra som vi kan påbörja resan mot ett Örebro där alla barn, oavsett bakgrund, har samma förutsättningar att lyckas.

Så är det inte i Örebro idag. Dina chanser att lyckas som elev beror till stor del på vilken utbildning dina föräldrar har och idag misslyckas skolan med att kompensera för detta. För oss är detta oacceptabelt - Örebro och Örebroarna förtjänar en bättre skolpolitik.
Moderaterna har under ett halvår utvecklat sitt svar på hur vi möter skolans utmaningar i Örebro. Vi har pratat med över tusen Örebroare, med föräldrar, lärare och elever i sökandet efter svar på hur vår skola kan bli bättre och bidra till ett mer jämlikt samhälle.
 
Många föräldrar oroar sig för att deras barn ska bli utsatt för våld och kränkningar, det som vi i dagligt tal kallar mobbning. Det här är en oro vi måste ta på allvar, vi kan inte acceptera att barn utsätts för saker vi vuxna aldrig skulle tolerera på en arbetsplats. Vi vill därför stärka arbetet mot mobbning med ett effektivt anti-mobbningsarbete som har stöd i forskningen. Vi tror att det, tillsammans med en ökad vuxennärvaro, leder till att vi kan tränga undan mobbningen från våra skolor.

Många unga tillbringar alltmer tid framför datorn och allt mindre med fysisk aktivitet. Var femte 15-årig kille spelar dator- eller tv-spel fem timmar eller mer, varje dag. Forskningen visar att daglig rörelse förbättrar elevers förmåga att ta till sig kunskap och därför vill vi att motion och rörelse ska finnas på grundskolans schema från den första skoldagen till den sista. I första klass ska alla elevers motoriska förmåga undersökas och de som behöver ska få hjälp med motorisk färdighetsträning.

När vi pratar med människor som är engagerade i skolan så kommer alltid en sak upp. Oavsett om man pratar med elever, föräldrar eller lärare så tycker de att klasserna i dagens Örebro är för stora. Eleverna berättar att det tar för lång tid att få hjälp, föräldrar berättar om oron för att deras barn inte ska bli sedda och utvecklas. Lärarna berättar om klasser som är för stora för att kunna hålla ordning på och stressen som kommer av att ha för många prov att rätta. Vi är därför väldigt bestämda på den här punkten, moderaterna i Örebro vill minska klassernas storlek. Det kommer att ta tid och det kommer att krävas tuffa prioriteringar men för oss är det ett prioriterat mål att minska klassernas storlek.

Den nuvarande socialdemokratiska linjen med svagt ledarskap, nedskärningar och försök att varje gång tillfälle ges begränsa valfriheten har nått vägs ände. Det behövs en ny skolpolitik i Örebro. Våra förslag är att stärka de kommunala skolorna med insatser mot mobbning, satsning på daglig motion och framför allt mindre klasser.
 
Det här är satsningar som vi gör eftersom vi inte accepterar tanken på att kommunala skolor ska släpa efter friskolorna i kvalitet och resultat. Frånvaron av vinstintressen borde ge oss möjligheten att satsa ännu mer på kvalitet i lärandet. För detta krävs en politisk ledning som accepterar att en modern kunskapsskola är en bärande del av ett rättvist samhälle och en trygg välfärd. Det är tydligt att Örebro behöver ett nytt välfärdsparti.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar