fredag 2 augusti 2013

Vi kommunpolitiker måste ta vårt ansvar för skolan

Sten Persson skriver i sitt svar, den 31/7 på NA debatt, på min och mina kollegors debattartikel att en S-ledd regering kommer lösa Örebroskolornas bekymmer. Problemet är dock att kommunen är huvudman för skolan och därför klarar vi inte skolan om inte vi kommunpolitiker tar vårt ansvar. Här har både Kumla, där Sten Persson verkar som förtroendevald, och Örebro en hemläxa att göra.

Alliansregeringen har med bl.a. ny skollag, nya läroplaner, ny gymnasieskola, ny lärarutbildning och nytt betygssystem, lagt grunden för att vända den negativa trenden i svensk skola. Alla dessa reformer måste följas upp i varje kommun av oss kommunpolitiker.

 På kommunal nivå måste vi avsätta rätt resurser, se våra lokala utmaningar, sätta lokala mål och fram för allt lyfta skolfrågan högt upp på den politiska agendan. Utmaningen är att skolan ska vara till för alla. Varje elev som inte klarar skolan är ett misslyckande och det är lokala politiker, Sten Persson och jag själv, som måste se sitt ansvar i detta!

 Vi moderater inser vikten av att ständigt förnya vår politik. Vi tror på att lyssna på människor, höra vilka problem och utmaningar de ser. Vi hämtar även inspiration och nya förslag genom att besöka verksamheter och prata med välfärdens medarbetare.

 Genom att lyssna har Örebromoderaternas skolförnyelsegrupp kommit fram till nya förslag på hur Örebros skolor kan bli bättre och bidra till ett mer jämlikt samhälle. Vi lyfte i vår debattartikel fram tre av våra förslag:

 Nolltolerans mot mobbing – Vi vill stärka arbetet mot mobbning med ett effektivt anti-mobbningsarbete som har stöd i forskningen.

 Daglig fysisk aktivitet i skolan – Forskningen visar att daglig rörelse förbättrar elevers förmåga att ta till sig kunskap och därför vill vi att motion och rörelse ska finnas på grundskolans schema varje dag.

Minska klassernas storlek – Varje elev har rätt att bli sedd och få den hjälp och de utmaningar som han/hon behöver. Med färre elever per klass ger vi elever och lärare en rimligare arbetssituation.

 För Sten Persson är en Socialdemokratisk regering lösningen på problemen vi har i Örebros skolor – Jag menar att lösningen endast kan levereras av en Moderatledd kommunledning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar