onsdag 21 augusti 2013

Låt lärare vara lärare

Lärarfacket LR slår i dagens NA larm om lärarnas situation i Örebro. De menar att arbetssituationen börjar bli ohållbar. Speciellt lyfts situationen på Karro fram där Previas rapport från slutet av 2012 visar på hög arbetsbelastning och stress.

Det är precis detta jag möter när jag pratar med lärare. De beskriver en arbetsbelastning som är svår att hantera, administrativa uppgifter som tar tid och en frustration över att undervisningen blir lidande. Att sedan ständigt bli ifrågasatt, drabbas av neddragningar och ha diskussioner om minsta utgift i skolan tär på dem som jobbar där.

Det som pedagoger vill göra är att undervisa. Många upplever idag att de inte hinner förbereda lektionerna på rätt sätt och så klart blir då kvalitén lägre. Detta är en stressfaktor som heter duga! Jag är övertygad om att Örebros dåliga resultat, 25% av våra nior klarade inte godkänt i alla ämnen förra läsåret, ligger som ett ok på lärarkårens axlar. De inser problemet men har/får inte resurser nog att klara uppgiften!

Den styrande S-majoriteten i Örebro har dragit in på skolans resurser. Ekonomin inför 2014 manar till ytterligare besparingar och självklart får detta konsekvenser.

Jag tror på effektiviseringar och att man kontinuerligt måste ifrågasätta om man gör saker på rätt sätt. Men att sparar på skolan när resultaten ser ut som de gör i Örebro Kommun är fel.

Vi bör ifrågasätta hur vi nyttjar den viktigaste resursen som skolan har. Vad ska våra lärare göra och vad kan andra göra? I min värld ska lärare undervisa, förbereda lektioner, sätta betyg och se till att ha en bra kontakt och dialog med elever och deras föräldrar. Allt annat borde annan personal kunna sköta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar