tisdag 13 augusti 2013

Varje elev ska möta framgångsrika lärare

Nästa vecka drar skolorna igång efter sommaren och förhoppningsvis njuter nu alla elever av sin sista sommarlovsvecka. Lärarna börjar denna vecka och på torsdag är det stor kick-off på Conventum med inspirerande talare och utdelning av pedagogiskt pris.

Jag hoppas att våra skolledare och lärare har hämtat kraft och är beredda att ta tag i nästa läsår. Som skolledare och lärare har man ett stort ansvar att leda och inspirera eleverna till kunskap.

I senaste nyhetsbrevet från Skolporten kan man läsa om Catharina Tjernbergs forskning om vad framgångsrika lärare gör. Hon har kommit fram till att framgångsrika lärare har förmåga att jobba med olika metoder beroende på vad som passar den enskilda eleven. De utmanar eleverna, de tror på dem och de skapar ett klassrumsklimat där det är OK att lära sig på olika sätt.

Jag hoppas att många läser Tjernbergs avhandling och tar till sig av dess slutsatser. Vi måste se till att våra skolor på ett bättre sätt lyckas ge alla elever en bra skolgång – alla elever i Örebro ska möta framgångsrika lärare!

Förra läsåret nådde endast 74,8% av alla Örebroelever i årskurs 9 målen i alla ämnen. Tar man bort friskolorna så är siffran 72,2%. Det är alltså drygt en fjärdedel av eleverna som Örebros skolor har misslyckats med. Om detta har den styrande majoriteten inte skrivit några pressmeddelanden i sommar. Annat var det förra året när 79,4% av niorna som klarade målen i alla ämnen…

För mig är det ett misslyckande att så många elever inte når målen. Jag är nöjd först när 100% av Örebros elever når minst godkänt i alla ämnen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar