fredag 16 augusti 2013

Stor utmaning för skolorna i Örebro län

Idag rapporterar både NA och Radio Örebro om dåliga skolresultat i länet. Detta är ett känt faktum sedan länge men det är mycket bra att media aktualiserar det. Vad de skrala resultaten beror på kan man ha olika teorier om – jag tror att två saker har spelat in.

För det första att vi bor i ett S-styrt län där kunskap och högre studier nedvärderats. Det finns ingen tradition av att studera och mentaliteten har varit ”att få ett jobb efter nian eller gymnasiet har fungerat förr”.

För det andra, vilket är en direkt följd av min första ”tes”, så har vi inte prioriterat skolan. Generellt har varken politiken, föräldrar eller elever tyckt att skolan är viktig. Detta gör att skolan jobbar i motvind med otydliga lokala målsättningar, för lite resurser och med kunder som nöjer sig med medelmåttiga resultat.

Så vad gör vi då? Jag tror att vi först måste ta siffrorna till oss och inse att detta inte är OK. Det är orimligt att elever från Örebro län skulle vara mindre begåvade än elever i övriga Sverige. Sedan måste vi lyfta upp skolfrågorna på den politiska agendan.  Det vi pratat om blir viktigt!

Varje Kommunstyrelseordförande i varje kommun måste ställa sig upp och säga att skolan är viktig! I varje kommun bör de lokala målen skärpas och vi ska ha höga förväntningar på skolan. Det självklara målet ska vara att alla elever ska nå minst godkända betyg i alla ämnen. Detta ska följas upp på högsta politiska nivå och varje skolledare ska ha konkreta planer för de elever där skolan har misslyckats med sitt uppdrag.

Jag tror att förväntningar är en knäckfråga. Politiken ska ha höga förväntningar på skolan och skolledarna, skolledarna ska ha höga förväntningar på sina lärare och lärarna ska ha höga förväntningar på varje elev. Att lyckas är enklare om du har någon som tror på att du kan lyckas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar