torsdag 22 augusti 2013

Det fria skolvalet

Igår diskuterades för och nackdelar med det fria skolvalet i Tvärsnytt - Roger Haddad (FP) för och Thomas Esbjörnsson (S) emot. I ett tidigare nyhetsinslag beklagar sig rektorer i Örebro över svårigheten att organisera skolarbetet när elever väljer att byta skola under läsåret. 

Jag är för det fria skolvalet. Jag tycker också att det är viktigt att elever som gjort ett felval eller inte trivs på skolan har möjlighet att byta skola under läsåret. Skolan måste ha en organisation som klarar detta.

Som så mycket annat gäller det att tänka efter före. Hur informerar vi elever och föräldrar? Vet eleverna vad de olika skolorna erbjuder? Får eleverna stöd i sina studieval? Hur har vi det i Örebro med studie- och yrkesvägledning?

Socialdemokraterna i Örebro verkar vara helt emot att elever ska få välja skola. Är det realistiskt att gå tillbaka till tiden då politiker bestämde i vilken skola eleverna skulle gå? Jag tror inte det. Jag tror snarare att stelbenta kommuner, exempelvis Kumla kommun, som motarbetar friskolors etablering kommer att få tänka om. Elever och föräldrar efterfrågar och gläds över att ha en variation i utbudet, skolor med olika profiler och friskolor.

Jag tror att vi kan göra mer för att hjälpa våra elever i sina studieval. Det är viktigt att elever tidigt får reflektera över vad de vill, vad som passar just dem och vilka skolval som då är klokt att göra. Det kan vara inriktningar och det kan vara skola. Det är också viktigt att elever får information om konsekvensen av att byta skola och att göra ett eventuellt felval.


Örebromoderaternas skolförnyelsegrupp har föreslagit en utökning av studie- och yrkesvägledning (SYV) i Örebro. Vi vill att varje elev garanteras samtal med en SYV senast i skolår sju. Detta är ett sätt att minska felvalen.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar