söndag 25 augusti 2013

S måste stå för sina nedskärningar i Örebros skolor

På gårdagens NA debatt pubicerades mitt svar på Sten Perssons artikel från den 19/8

Sten Persson har i sitt svar rätt i en sak - En bra och rättvis skola måste få kosta. Ingen fördelningspolitisk åtgärd är viktigare! För oss Moderater är det en självklar rättighet att alla barn, oavsett bakgrund och föräldrar, har rätt att uppnå sin fulla potential.

En satsning vi Moderater har drivit i Örebro är införandet av mindre klasser. Det är en angelägen fråga för nästan alla föräldrar och de flesta lärare vi pratat med. Tyvärr håller inte Thomas Esbjörnsson, Skolkommunalråd och Sten Perssons partikollega i Örebro, med. I debatten försöker Esbjörnsson med Excel-tabeller bevisa att föräldrar har fel när de vill att klasserna ska bli mindre så att deras barn blir sedda.

Det stämmer som Sten Persson skriver att Socialdemokraterna i sin budgetproposition anslog pengar för att minska klasstorlekarna, men då med endast 30 miljoner för hela Sverige. Det är av en händelse exakt lika mycket som Socialdemokraterna i Örebro skar ner på skolan ifjol.

Moderaterna har förnyat sin skolpolitik med utgångspunkt i samtal med tusentals Örebroare och hundratals av skolans medarbetare. Vi litar mer på människors berättelser än siffertabeller. Vi sa därför nej till nedskärningarna i skolan 2012 och satsar i år 30 miljoner mer på skolan och förskolan än den Socialdemokratiska majoriteten. Vi vill använda pengarna till att möta de problem som Örebroarna ser i Örebros skolor. Det handlar om att minska barngruppernas storlek och att satsa på att öka tryggheten genom att aktivt och systematiskt arbeta mot mobbning. Vi vill också att måltidsituationen ska bli lugn och trygg och vill därför införa fri pedagogisk lunch.

Vi har också tagit fram en politik för hur skolan kan möta angelägna samhällsproblem. Ett av dessa problem är barnfetma. Var fjärde tioåring lider idag av övervikt, enligt SCB. Huvudorsaken till det är att barn rör sig för lite. Moderaterna föreslår därför att motion och idrott ska ingå i varje skoldag. Ett projekt i Bunkeflo visar att detta dessutom leder till att barn lär sig mer.

Det är hög tid att Socialdemokraterna tar ansvar för den förda skolpolitiken i Örebro. Tror de att Örebro blir mer rättvist genom att man skär ner på skolorna för att bygga skrytbyggen bör de stå för det. Moderaterna står för en stark skola som ger alla en chans.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar