lördag 31 augusti 2013

Manifestation för kärleken

Idag hoppas jag att solen skiner över Örebros Prideparad. Jag hoppas också att många Örebroare sluter upp i paraden och längst Örebros gator för att visa sin sympati för denna manifestation för kärleken.

Igår skrev jag på NA debatt tillsamman med Partisekreterare Kent Persson, Förbundsordförande för Öppna Moderater Fredrik Saweståhl, min Kommunalrådskollega Anders Åhrlin och MUF:s Distriktsordförande Jimmy Bucher om att vi Moderater tar hbt-frågorna på allvar i hela landet

Nya Moderaterna går med i paraden på lördag och är med och manifesterar alla likas värde. För oss är det självklart att delta.

Sverige är ett av världens bästa länder att leva i för homo-, bisexuella och transpersoner. Inte minst har Nya Moderaterna sedan 2006 på flera sätt varit med och bidragit till detta till exempel genom att införa könsneutrala äktenskap och genom att ta bort krav på sterilisering för transpersoner som byter juridiskt kön. Självklart återstår mycket att göra. Men Hbt-frågor handlar inte bara om lagar som stiftas i riksdagen.

Hbt-frågor handlar också om vardagsfrågor som ligger nära oss alla och som kommun- och landstingspolitiker har ansvar för. Det finns utmaningar att arbeta med som till exempel brist på kunskap, behov av bättre bemötande och ökat synliggörande. Det handlar om unga som mår dåligt, diskriminering på jobbet och om att få bli gammal på sina egna villkor. Vi vill att det ska vara möjligt att leva öppet och bli bra bemött i hela Sverige. Kommuner och orter som är öppna och bejakar mångfald tjänar på det. Trots detta är det långt ifrån alla kommuner och landsting som lyft eller ibland ens diskuterat hbt-frågor och den verklighet som den egna kommunen, eller den egna regionen, erbjuder hbt-personer.

Kommuner och landsting kan åstadkomma mycket genom att jobba med frågor om bemötande, synliggörande, trygghet, anti-diskriminering och kunskap. Utgångspunkter i arbetet kan vara att unga hbt-personer ofta mår sämre än jämnåriga, att de första generationerna som haft chansen att leva öppet som hbt-personer nu börjar bli äldre och är i behov av omsorg, att många hbt-personer upplever bemötandet i sjukvården mindre bra och att det inte alltid är enkelt att vara öppen på jobbet. Åtgärderna och insatserna kan variera, det kan handla om kartläggning, policies, riktlinjer, utbildningssatser och förändring av attityder.

Att göra det möjligt att leva öppet som hbt-person i hela Sverige är något vi strävar efter. Vi ser att Nya Moderaterna och våra företrädare kan ta ansvar och lyfta hbt-frågor, både här i Örebro och i resten av landet. Vi kan underlätta för unga som har det jobbigt med sin identitet, förenkla för det äldre samkönade paret som vill leva tillsammans, ge möjligheter till transpersonen som jobbar i förskolan eller ta ansvar för ett bra bemötande i vården. Vi har kommit en bit på vägen, men det finns mycket mer kvar att göra. Att delta på Pridefestivalen i Örebro är ett sätt att visa att detta är viktiga frågor som tas på allvar av oss.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar