söndag 11 augusti 2013

Prioritera våra skattemedel rätt

På gårdagens NA debatt svarar jag på Sten Perssons inlägg den 6/8.

Sten Persson förminskar i sina debattinlägg kommunens ansvar för skolan och menar att en S-regering och nya specialpedagoger ska lösa skolans problem. För mig är inte frågan så enkel.

 I den debattartikel som först påkallade Sten Perssons intresse skrev jag, tillsammans med mina kollegor i Örebromoderaternas skolförnyelsegrupp, om några av de förslag vi har på ny skolpolitik i Örebro. Vi moderater tro på förnyelse och vi anser att kommunpolitiker på ett bättre sätt måste ta ansvar för skolan.

 Under en lång tid har kunskapsresultaten och lärarnas betydelse för elevernas resultat varit nedprioriterade i svensk skola. Detta har Alliansregeringen genom en mängd reformer under de senaste åren försökt att ändra. Nu måste vi kommunpolitiker följa upp och göra vår del av jobbet för att förbättra svensk skola.

 Vi måste se till att rätt resurser läggs på skolan, fastställa ett fåtal kunskapsrelaterade mål för den kommunala skolan och sedan ge varje skola frihet att utforma sin verksamhet efter sina egna förutsättningar. Vi kommunpolitiker ska kontinuerligt följa upp och starkt ifrågasätta om målen inte uppfylls. Som politiker ska man vara väl insatt i skolans verksamhet men inte vara inne och peta i detaljer - Vi ska lita på professionen.

 Sten Persson vill att regeringen ska avsätta mer pengar till skolan och det kan väl vara bra. Men vi bör också ifrågasätta hur kommunerna använder de statsbidrag och kommunala skatteintäkter som de har. Prioriterar kommunpolitiker skolan eller läggs pengar på andra saker? Hur är det i de Socialdemokratiskt styrda kommunerna Kumla och Örebro? Används pengarna till kärnverksamheten, vård, skola och omsorg eller är det kanske så att skattepengar gärna avsätts till kommunala skrytbyggen?

 Vi måste noga prioritera vad våra skattemedel ska användas till. För mig är det enkelt att prioritera vård, skola och omsorg. Som kommunal skolpolitiker anser jag också att det är min uppgift, och ansvar, att lägga fram förslag som leder till att varje barn i Örebro får en bra skolgång och uppnår sin fulla potential.

 För Sten Persson är en Socialdemokratisk regering lösningen på problemen vi har i Örebros skolor – Jag menar att lösningen endast kan levereras av en Moderatledd kommunledning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar