tisdag 20 augusti 2013

Vad kostar det när kommunen misslyckas?

På gårdagens NA debatt uttryckte Ralph Granberg, lärare på Karro, sin frustration över att för lite av Örebro kommuns pengar går till skolan. Han menade också att för mycket av skolans pengar läggs på tjänstemannaorganisationen och på för många politiker istället för själva undervisningen.

Jag kan i stora delar hålla med Ralph. Vi bör fundera kring kommunens pengapåse och hur stor del av den som ska satsas på skolan. Vad ska kommunen hålla på med? För mig är det viktigt att Örebroarnas skattepengar förvaltas väl och att vi koncentrerar oss på kärnuppdraget, vård, skola och omsorg. Vi ska ha en växande stad med kultur, idrottsarenor mm mm men behöver kommunen bygga och finansiera allt? Är det exempelvis klokt att bygga en arena för elitidrott när 25% av kommunens niondeklassare inte klarar skolans mål i alla ämnen?

Funderar vi kring vad det kostar när kommunen inte klarar välfärden? Vad kostar det i slutändan när skolan eller omsorgen inte fungerar? Vad kostar det när Lisa halkar efter i skolan för att resurserna inte räcker? Vad kostar ett utanförskap? Men värst av allt - kan en prislapp sättas på det mänskliga lidandet, besvikelsen eller den håglöshet som människor vilka hamnar i kläm känner?

 Jag håller definitivt med Ralph vad gäller Örebros politiska organisation. Vi är på tok för många! Antalet skolpolitiker i Örebro är drygt 100 – Vi borde klara oss med färre än hälften.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar