måndag 2 september 2013

Garantera Örebroeleverna SYV-samtal

Tvärsnytt tar upp problemet med att vi har för få Studie- och yrkesvägledare (SYV:ar) i Örebros gymnasieskolor. Detta är ett stort problem även i Örebros grundskolor.

Den krassa verkligheten i Örebro de senaste två åren är att Socialdemokraternas nedskärningar har gjort att kringpersonal/funktioner har skurits bort. Det är enklare att dra ner på SYV:arna istället för att ta bort en lärare… Konsekvensen blir dock påtaglig. När eleverna inte får en bra vägledning blir arbetet för lärarna tyngre.

I Moderaternas förnyelsearbete har vi kommit fram till just detta. En större möjlighet för elever att träffa en SYV och samtala med, tidigt i skolgången, skulle ge effekt. Det är viktigt att alla elever får samtala och diskutera om vad man vill, passar till och vilka val man då bör göra.

Förslaget som vi i den Moderata Förnyelsegruppen har lagt är att alla elever ska garanteras samtal med en SYV senast i år 7 med uppföljning i år 8 och 9. Gör vi det kommer felvalen bli färre och eleverna kommer att vara bättre förberedda till gymnasiet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar