onsdag 25 september 2013

I Örebro skär S ner på skolan och säger nej till satsningar

I dagens NA svarar jag, tillsammans med Anders Åhrlin, på förra veckans debattinlägg från Lena Baastad där hon menar att Socialdemokraterna (trots nedskärningarna som har gjorts, min anmärkning) visst satsar på välfärden….

Alla barn, oavsett hem och föräldrar, har samma rätt att nå sin fulla potential. För att nå dit måste vi ha en saklig och korrekt debatt om hur vi skapar en rättvis skola. Det är därför synd att Lena Baastad bygger sin argumentation uteslutande på halvsanningar och insinuationer. Hon lyfter i huvudsak fram Vintrosa skola, förra mandatperiodens prioriteringar och skolornas skick för att framhäva sina egna förtjänster och kritisera oss Moderater.

I byggandet av Vintrosa skola är vi helt och fullt överens med Socialdemokraterna. Det är en bra idé som vi har stöttat hela vägen. Vi vill också vara ärliga med att det förra mandatperioden inte gjordes tillräckligt för att förbättra skolan. Vi har pratat med tusentals Örebroare och hundratals medarbetare i skolan och förnyat vår skolpolitik.

Men faktum är, att det parti som hade huvudansvar för skolan under förra mandatperioden numera är ett av Socialdemokraternas stödpartier så kritiken kanske hellre borde lyftas inom majoriteten än i NA.

Vad gäller Futurum, underhåll och upprustning av våra förskolor och skolor har Lena Baastad dock rätt i att vi inte är överens. Vi Moderater vill ge 30 miljoner mer än Socialdemokraterna för att rusta upp våra barns skolmiljöer. Lena Baastad valde istället att skicka dessa pengar till ett biogasbolag i Karlskoga.

 Tyvärr är sanningen, när det gäller skolan i Örebro, att Socialdemokraterna är ett renodlat nedskärnings- och nejsägarparti.

Moderaterna har i sin förnyelse lagt fram flera förslag för att göra Örebros skolor bättre och mer rättvisa. Vi vill stärka förskolans pedagogiska uppdrag, bl.a. genom mindre barngrupper i förskolan. Socialdemokraterna säger nej.

 Vi vill ha mindre klasser i skolorna för att ge lärarna mer tid att hjälpa barn som hamnat efter och stödja de som behöver ytterligare utmaning. Återigen säger Socialdemokraterna nej.

 Moderaterna vill också ha ett mer strukturerat och effektivt arbete mot mobbning och kränkande behandling. Även här säger Socialdemokraterna nej.

 Vi Moderater säger endast nej till fler nedskärningar på skolan. Vi såg hur nedskärningarna 2012 drabbade våra skolor. Örebros bästa gymnasieskola lades ner, inköps- och anställningsstopp infördes. Inför 2014 föreslår ett internt utredningsuppdrag att 27 miljoner ska sparas på skolan, bland annat genom sänkt elevpeng. Här måste Lena Baastad och Socialdemokraterna lämna besked. Kommer ni att skära ner ännu mer på skolan?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar