fredag 13 september 2013

S försvarar stora barngrupper

Idag skriver Thomas Esbjörnsson på NA Debatt att han är nöjd med barngruppernas storlek i förskolorna i Örebro. Detta är anmärkningsvärt, speciellt när det i S-majoritetens budget står att barngrupperna ska minska (även om de inte avsätter pengar till det).

Det är i ett svar till MP:s Catrin Steen som Esbjörnsson berömmer sig själv för att kommunen bygger ut antalet förskoleplatser. Ja skam vore det väl annars! Örebro växer och antalet barnfamiljer som väljer att bo i Örebro ökar – Då måste vi ha fler förskoleplatser. Oavsett majoritet hade förskolor byggts.

I Socialdemokraternas Örebro bygger man nya förskolor och beräknar 20 barn per avdelning. Detta trots att rekommendationen från Skolverket är 15 barn per grupp. Man kan inte anklaga S-majoriteten för att ha speciellt höga ambitioner med förskolorna i Örebro… 

Esbjörnsson fortsätter sitt argumenterande med att det är viktigt att vi är flexibla i antalet barn per grupp. Så sant, beroende på vilka barn det är kan antalet barn variera. Men 20 barn i en grupp är inte OK! Jag vet att det förekommer fler barn än så på många avdelningar men att försvara detta är att gå för långt. Istället bör ett arbete med att få ner antalet barn per grupp startas!

Vi Moderater är tydliga med att vi vill minska antalet barn per grupp i förskolan. Det vi pratar om är max 15 barn per grupp. Att detta antal är relevant bekräftar förskollärare som jag träffar. De menar att antalet kontakter = relationer som ett barn har är av betydelse. Blir det för många är det negativt.

Det är viktigt att förskolan ges förutsättningar att klara sitt pedagogiska uppdrag och på ett bra sätt förbereda barnen för skolan. Då måste personalen ha en rimlig chans att se varje barn och möta det enskilda barnets behov. Detta uppdrag är en rejäl utmaning när barngrupperna är så stora som de är i Örebro idag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar