söndag 15 september 2013

Beröm bidrar till mindre skolk

Det finns vissa förutsättningar som måste vara på plats för att skolan ska lyckas med sitt uppdrag. En sådan är att eleverna går på lektionerna och tar del av det som lärarna förmedlar. Vän av ordning kan nu påstå att det med alla it-lösningar vi har idag borde finnas möjlighet även för de elever som inte finns på plats. Visst är det så. Om skolan på ett bra sätt jobbar med it så kan elever på ett relevant sätt följa skolarbetet från sina datorer.

Vad jag vill lyfta fram är skolket och lärarens roll. Ann-Sofie Strand har forskat om detta och kommit fram till att dåliga relationer mellan skolpersonal och elever är en av huvudanledningarna till att elever skolkar. Om detta skrev Skolvärlden i sitt senaste nummer.

Det hon lyfter fram är att lärarens förmåga att skapa en bra relation med sina elever är viktigt. Detta har också Hattie påpekat (en lärare som lyckas kan anpassa sin undervisning och har en bra relation med sina elever). Strand menar att skolan borde ta andra yrkesgrupper till hjälp med detta.

Det är elever som upplever att de inte får stöd av sina lärare som skolkar. Elever behöver beröm, uppmuntran, bekräftelse och höga förväntningar från sina lärare. Har du ingen som tror på dig och känner att du inte får ett juste bemötande är riskan stor att du struntar i det! Rätt enkelt om man tänker på det.

Det handlar om ledarskap och resurser. Hur pratar de pedagogiska ledarna, rektorerna, om hur viktigt det är att undervisande lärare skapar en bra relation med sina elever? Ger vi politiker skolorna rätt förutsättningar för att klara uppdraget? Har lärarna rätt antal elever för att ha en chans att skapa relationer med alla? Och, om Strands tes om betydelsen av hjälp från andra yrkesgrupper stämmer – vågar skolorna ta in dem i klassrummen?

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar