torsdag 5 september 2013

Barn som är fysiskt aktiva lär sig mer

Jag har alltid haft inställningen att man har/får ett bättre liv om man rör på sig. Jag tror att man orkar mer, är piggare och mår bättre. Dessutom har jag alltid kopplat ihop kunskap med hälsa och välbefinnande. Allt detta utan att jag egentligen har haft några vetenskapliga bevis.

Nu finns det, genom Bunkefloprojektet, bevis på att rörelse/motion ökar kunskaperna i skolan. I detta projekt har man i en långtidsstudie bevisat att elever som får en timmes fysiskt aktivitet varje dag har högre betyg än de som inte fått det. 

Vi Örebromoderater har tagit till oss dessa slutsatser och föreslår, i en motion till Kommunfullmäktige, att en eller flera grundskolor i Örebro med Bunkefloprojektet som förebild ska testa detta. Vi vill att ”testskolorna” under ett år inför en timmes fysisk aktivitet per dag och sedan utvärderar.  
Idag rapporterar dessutom flera medier att fysisk aktivitetkan kan förhindra epilepsi. I den studien pekar man just på vikten av att skolan gör sin del i att få barn fysiskt aktiva. Forskaren Jenny Nyberg menar att det är viktigt att ha en stark hjärna och att det är fysisk aktivitet, motionsträning, under ungdomsåren som fixar detta. 

Det finns många skäl till att vara fysisk aktiv och jag tror att de flesta av oss inser att det är viktigt. Problemet är att få till den där springrundan eller jumpapasset. Jag tror det är än svårare om man som barn aldrig hållit på, inte haft så mycket idrott i skolan eller föräldrar som sett till att man var fysisk aktiv. Därför är det så viktigt att skolan tar sitt ansvar.

Barn som är fysiskt aktiva mår bra och barn som mår bra lär sig mer!

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar