måndag 30 september 2013

Det fria skolvalet

Gymnasieeleverna på Risbergska skolan diskuterar just nu det fria skolvalet i ett skolarbete och jag har vid ett par tillfällen haft förmånen att möta några av eleverna. Det är engagerade ungdomar som ställer relevanta och kloka frågor. För mig har samtalen varit givande och det är kul att kunna bidra i ett skolarbete. 

Min grundinställning är att vi alla är olika och jag inser därför att det är svårt att hitta en lösning som passar alla människor. Därför är jag för att elever fritt ska kunna välja skola.

Att det fria skolvalet skapar problem för skolorna att planera förstår jag. Ingen skolledning kan längre ta för givet att eleverna kommer till deras skola. (Konkurrens råder i Örebro idag både mellan kommunala skolor och mellan privata och kommunala skolor.) Men det är just det som är syftet – Skolan måste vara bra för att få elever!

Vi kommunpolitiker ska se till att alla kommunala skolor är bra skolor. Se till att resurserna räcker och att varje skola har frihet och möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Skolorna behöver inte vara lika men det ska vara likvärdigt. Politiken ska ställa krav, sätta konkreta mål och nogsamt följa upp att skolorna lever upp till målen. 

Frågan vad en bra skola är blir ganska relevant att ställa sig som elev och förälder. Vad passar mig? Vad vill jag? Vilken skola passar för den plan som jag har med mitt liv?  

Med dessa val måste elever i Örebro få relevant hjälp. Alla skolor ska ha bra studie- och yrkesvägledare, SYV:ar, som kan hjälpa elever och föräldrar med dessa val. För mig är det självklart att varje elev garanteras ett samtal med en SYV tidigt i sin skolgång men senast i år sju. 

Jag tror att mycket mer kan göras för att undvika att elever gör fel val av skola. Skolorna måste bli bättre på att informera om vad de erbjuder och vara öppna i sin redovisning av hur det går för eleverna. Mer resurser måste ges till studie- och yrkesvägledning så att elever tidigt förstår vikten av sina val av skola, program och inriktning. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar