tisdag 1 oktober 2013

Alla elever ska klara skolan

För mig som kommunpolitiker är det viktigt att vi på kommunal nivå fastställer att skolans mål är att alla elever ska går ut skolan med minst godkända betyg i alla ämnen. Detta är fastställt i skollagen men väsentligt är att vi som huvudman för skolan tydliggör detta och nogsamt följer upp.

Att målet inte är självklart vet vi som granskar S-majoriteten i Örebro. De anser att det är OK att endast 80% av eleverna klarar skolans mål….

För vissa skolor och i vissa grupper av elever är målet minst godkänt inte så svårt. För andra är det minst sagt en utmaning. Det gäller att se varje elevs skolgång som en investering där kostnader för tidiga insatser ska ställas mot kostnaderna som uppstår om eleven inte skulle klara skolan.

Vad gäller gruppen nyanlända till Sverige är det en utmaning för skolan att klara sitt uppdrag. Här gäller det att ha en bra organisation och pedagoger med kompetens att undervisa elever som inte har svenska som första språk. Här finns det många skolor som har anledning till vidareutbildning av sin personal.

Igår gick FP ut och sa att kommunerna måste sprida ut gruppen nyanlända elever så att de inte samlas på en enda skola och därmed spär på segregationen. Detta är en bra idé och så gör vi i Örebro sedan år 2009. Vi låter alla nyanlända i Örebro passera ”Perrongen” där elevens kunskaper valideras och där de även får möjlighet att välja en skola som nödvändigtvis inte är den skola som ligger närmast i förhållande till var de bor. Alla nyanlända elever hamnar därmed inte i Vivallaskolan.

Trots detta måste skolorna i Örebro bli betydligt duktigare på att klara elever med annan bakgrund än den genuint svenska. Det gäller nyanlända men det gäller också elever som är födda i Sverige av invandrande föräldrar. Det är skolans uppdrag att klara alla elever. Varje elev som inte klarar skolans mål ska ses som ett misslyckande som skolan ska stå till svars för!
  
 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar