måndag 21 oktober 2013

Alla behövs

I helgen hade jag förmånen att vara ett av ombuden på Moderaternas Arbetsstämma i Norrköping. En stämma som fastställde den politik som Nya Moderaterna går till val på nästa år och alltså den politik som ska styra landet under nästa mandatperiod. Det är på allvar och känns stort att vara med och ta dessa beslut.

Temat som genomsyrade hela arbetet var alla behövs. Alla jobb med bra och justa villkor behövs för alla människor behövs. Den andra sidan vill göra det dyrare att anställa unga och höja bidragen för dem som inte arbetar – Därför är det viktigt att S/MP/V inte vinner valet!

Ny skolpolitik fastställdes – Alla barn ska ges samma chans att klara skolan och likvärdiga förutsättningar att lära och utvecklas. Vi måste rusta för en modern skola som förbereder alla på den utmaning som den nya arbetsmarknaden innebär. Obligatorisk förskoleklass och betyg från år 3 är vi övertygade om kommer att bidra till en skola som ser varje elev och tidig kan ingripa om någon halkar efter. Vi måste också med hjälp av vidareutbildning och nya karriärvägar höja lärarnas status.

Mitt förslag om alla barns rätt till 30 timmars förskola, oavsett vad deras föräldrar gör på dagarna, avslogs tyvärr. Men som någon sa i debatten kan kloka kommunpolitiker fatta kloka beslut och genomföra detta lokalt. Nya Moderaterna i Örebro föreslår just detta i vår budget inför 2014.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar