tisdag 8 oktober 2013

Framtidens jobb

Vi Moderater funderar rätt mycket kring frågan hur vi ska få fler människor i arbete. Vi tror på att öka drivkraften för att jobba och genomför vid årsskiftet ett femte jobbskatteavdrag.  En hel del görs också för att underlätta för företag att anställa de som, av olika anledningar, står långt ifrån arbetsmarknaden. Men mer kan göras. Exempelvis för att främja det lokala företagsklimatet, förbättra kommunikationer och att höja kvalitén i utbildningen.

Men det gäller också att fundera över vad som är framtidens jobb. Vad behövs för kvalifikationer för att passa i de nya företagen som växer fram? Vad behövs för att jobba i framtidens skola, vård och omsorg?

När jag är ute och besöker skolor och förskolor tar jag upp frågan om vilka egenskaper som är viktiga i framtiden. Vad behöver personalen för att klara jobbet?

Idag besökte jag en förskola i Adolfsberg och mötte, som så många gånger förut, engagerade medarbetare med driv och massor av kloka synpunkter. De två kvinnor som jag mötte idag tycker att de har ett fantastiskt jobb. De anser att förskolan lägger grunden för barnens lärande och att deras arbete verkligen gör skillnad. De brottas dock med för stora barngrupper och att få tiden att räcka till för planering, reflektion och att utveckla verksamheten.

Det jag fick med mig i dagens samtal var att framtidens förskolepersonal ska vara nyfiken, flexibel och kreativ. Att våga ta ledarskapet är också viktigt, det måste finnas struktur för att barnen ska lära sig och då är ledaregenskaper hos personalen viktigt. I det stressiga värld vi lever i är förmågan att ge barnen lugn och ro en bra egenskap.

För att få tänkande människor (de uttryckte sig faktiskt så) att satsa på att utbilda sig till förskollärare måste lönen upp och arbetssituationen förbättras.

Förskolan har ett tydligt pedagogiskt uppdrag som är en viktig start på barnens kunskapsresa. Vi måste bli fler som inser vikten av detta och är beredda att satsa resurser på att möjliggöra för pedagogerna att sköta sitt uppdrag!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar