onsdag 16 oktober 2013

Gymnasiemässa

Idag har skolorna i Örebro Gymnasiemässa – det är ett bra tillfälle för elever och föräldrar att få en bild av skolorna och deras utbud av program. Skolorna marknadsföring är en viktig del i elevernas val av gymnasieskola och program men mer än detta behövs.

Ett stort problem vi har i Örebro är att många elever väljer fel program. Detta innebär att de byter program under första året eller i värsta fall hoppar av sina studier. Byter eleven program i början av första terminen kanske problemet inte är så stort men om bytet sker senare finns påtaglig risk att de halkar efter i sina studier. Hoppar eleven av gymnasiet blir problemet stort, de riskerar då att hamna i sysslolöshet och om de inte kommer tillbaka till studier under kommande läsår är utanförskapet en stor risk. Detta kostar kommunen massor av pengar.

Jag tror att mer kan göras för att ge elever ett bättre stöd i sina val av studier och yrke. Under de senaste åren har S-majoriteten sparat på skolan vilket gjort att antalet Studie- och yrkesvägledare minskat i Örebro. (Det är enklare att dra ner på en kringresurs än på en lärare!) Det är idag ingen självklarhet att elever i Örebro får ett bra stöd av en SYV i sina val. Detta är något som på lång sikt kostar pengar för kommunen samt tid och kraft för eleven.

Vi moderater vill råda bot på detta. Vi tror att ju tidigare en elev får möjlighet att samtala med en SYV desto bättre. En bra SYN kan leda eleven rätt i sina skolval och vidga synen på de möjligheter som eleven har. Vi tror också att återkommande samtal är av största vikt. Det vi kommer att föreslå i vår budget är att alla elever garanteras samtal med en SYV, varje år, under högstadiet och gymnasiet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar