torsdag 24 oktober 2013

Låt lärare vara lärare

Påståendet att lärare måste få var lärare håller säker de allra flesta med om. Det säger politiker, verksamhetsledare och föräldrar samt lärarna själva.

När jag är ute på skolorna i Örebro är det just detta som pedagogerna pratar om. Varför måste vi göra så mycket annat? Vi blev lärare för att få undervisa och nu går så mycket av vår tid åt till annat. Frustrationen är påtaglig. Jag förstår dem – det är ju lärarna som på nära håll ser konsekvenserna…

Man pratar mycket om administrativa uppgifter som kan minskas eller som kanske någon annan kan göra. Lärarsekreterare är ingen dum idé. Vissa uppgifter är nu på väg bort vilket är bra men lokalt kan vi göra mer i att rensa bland administration och förenkla. Men vi bör också titta på de kringresurser som skolan har eller ska ha. Finns de och fungerar de?


För att våra lärare ska kunna koncentrera sig på sitt uppdrag måste det finnas vaktmästare/servicepersonal som ser till att lokaler och utrustning fungerar. Kuratorer, skolpsykologer, skolläkare och skolsköterskor är ett måste och en förutsättning för en fungerande elevhälsa. Viktiga funktioner är också skolbibliotekarie samt studie- och yrkesvägledare.

Hur det ser ut med kringresurser på skolorna i Örebro vill vi Moderater ha en kartläggning av. Vi begär nu detta ute i våra Skolnämnder och jag hoppas att vi får med oss S-majoriteten. Det är viktigt att vi får en bild av hur det ser ut för att ha som underlag i vidare diskussioner. Är det rimligt att tre skolor delar på en skolsköterska eller en Studie- och yrkesvägledare? Finns det då förutsättningar att se varje elev, ha kvalité i det man gör och hinna med allt som ska hinnas med?

Jag har fått tydliga signaler från skolor som menar att de knappa resurserna gör att det är kringresurserna som man drar ner på. Konsekvensen av detta är att den personal som är kvar på skolan, exempelvis lärarna, får rycka in. Är det så vi vill ha det?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar