måndag 28 oktober 2013

Lyssna på förskollärarna

Idag gjorde Thomas Esbjörnsson (S) just det som en politiker inte får göra – Bli arg i ett offentligt sammanhang!  

På förskollärarnas utvecklingsdag tar Anki Janson och Malin Hörlin till orda och berättar hur de, och många med dem, upplever arbetsbelastningen och de knappa resurserna på förskolorna i Örebro. Situationen blir mycket besvärlig för Thomas Esbjörnsson som istället för att tråckla sig ut situationen med ett diplomatiskt svar blir arg och vägrar att kommentera.

När man under flera år har dragit ner på resurserna till skola och förskola borde man som ansvarig politiker kunna motivera dessa besparingar inför personalen. Det verkade nästan som om reaktionen från förskollärarna kom som en överraskning för Esbjörnsson. Är han inte ute och besöker verksamheten? Har han ingen dialog med dem som jobbar på våra förskolor?

Bland det bästa jag vet är att vara ute på våra förskolor och skolor och träffa personalen som jobbar där. Jag anser att det är viktigt att lyssna och få ta del av de tankar och idéer som personalen har. Jag reflekterar över vad de beskriver för mig, exempelvis om hur arbetsbelastningen är och hur resursfördelningen slår. Dessa tankar har jag sedan med mig i mitt politiska arbete, i dialogen och i förslagen jag presenterar.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar