måndag 14 oktober 2013

Läxor

Idag skriver SvD om en norsk rapport som dömer ut det sätt som svenska skolan använder läxor. Rapporten menar att läxor måste diskuteras och rättas i klassrummet i efterhand för att ha effekt. Så görs inte generellt i svensk skola.

Jag är inte emot läxor men jag anser att om vi ska ha läxor så måste de vara vettiga/relevanta och vara i form av repetition eller förberedelser. Det ska inte behövas en pedagog för att eleverna ska klara sina läxor. Jag anser nämligen att skolan ska klara sitt uppdrag under de timmar de har till sitt förfogande. Det är orimligt att eleven för att klara sina studier måste ha föräldrar som klarar av att förklara saker för dem eller som betalar för inhyrd läxhjälp.

Samtidigt är det så att varje elev måsta få lära sig i sin egen takt – Men även detta tycker jag att skolan ska klara under skoldagen.

Jag gillar sidoartikeln i SvD idag som handlar om matte/fysikläraren Daniel Barker på gymnasieskolan Norra Real. Han berättar att han filmar sina genomgångar vilka eleverna tittar på i förhand (det blir en förberedelseläxa) och sedan ägnas lektionen till fördjupning och diskussion. Barker menar att läxan ska användas till att få eleverna att nå längre. För att göra det måste de få diskutera innehållet vilket de hinner om eleverna förbereder sig före lektionen.

Till detta krävs modiga och teknikkunniga pedagoger. I Örebro har nu äntligen gymnasiets ettor och tvåor tillgång till ”egna” datorer vilket gör att pedagogerna här kan göra det som Daniel Barker gör för att höja kunskapsnivån.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar