måndag 28 oktober 2013

Mer rörelse höjer skolresultaten

Idag skriver Inger Högström-Westerling på NA debatt om att hon vill ha mer idrott i skolan då det höjer skolresultaten – Det är bra och det är exakt vad vi Moderater föreslår både på riksnivå och lokalt i Örebro.

Det som Bunkefloprojektet i en långtidsstudie har visat är att skolresultaten höjs om eleverna får daglig motion i en timme. Just detta vill Moderaterna i Örebro att vi ska testa i Örebro. Vi har skrivit en motion till Kommunfullmäktige och vi har med det som en satsning i vår budget för 2014.

Våra barn och unga sitter stilla allt mer. Istället för att ägna sig åt fysisk aktivitet spenderas tiden i allt högre grad framför dator eller TV. Följderna av detta blir att våra unga mår allt sämre, både fysiskt och psykiskt. Statistik från SCB visar att nästan en fjärdedel av våra 10-åringar är överviktiga och detta är en siffra som kommer att öka om vi inte agerar.

I Bunkeflo utanför Malmö har man i en långtidsstudie låtit eleverna ägna sig åt någon form av fysisk aktivitet under en timme varje skoldag. Resultaten av detta har varit häpnadsväckande. Förutom att eleverna både mådde bättre och fick en bättre motorik kunde man även se att deras förmåga att prestera i skolan var högre än hos elever i kontrollgruppen.

Genom att redan i förskoleåldern börja med medveten motorisk träning blir det även möjligt att upptäcka och ge stöd till de barn som har svårare med koordination och motorik. Detta leder i sin tur till både en ökad rörelseglädje hos barnen, men även ett stärkt självförtroende, minskat utanförskap och bättre motivation.

Det är viktigt att vi får bukt på de negativa effekter som fysisk inaktivitet leder till. Skolan har ett ansvar och politiken i Örebro kommun bör agera. Det är vårt ansvar att säkerställa att våra barn och unga har en god hälsa samt ges de förutsättningar som krävs för att de ska kunna lyckas i skolan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar