torsdag 17 oktober 2013

30 timmars förskola för alla barn

Idag är vi många Moderater som beger oss till Norrköping för att delta i partiets Arbetsstämma. Riktlinjer ska dras och handlingsprogram inför valet fastställas. Jag ser fram emot fyra spännande dagar.

Jag kommer i ett utskott bearbeta förslagen om ny skolpolitik. Det mesta är riktigt bra, väl balanserat och framför allt går det att omvandla till praktisk politik ute i våra kommuner.

Den invändning jag har handlar om förskolan och hur många timmar barn ska ha att delta i verksamheten. Jag vill att antalet timmar som alla barn har rätt att gå i förskolan ska utökas från dagens 15 timmar per vecka till 30. Det handlar om att vi måste se till att alla barn är väl förberedda för skolan. Det handlar om att de barn vars föräldrar inte har ett arbete att gå till ska ha samma chans som de barn vars föräldrar jobbar.

Förskolan har idag ett tydligt och viktigt pedagogiskt uppdrag och vi märker att de barn som fått tagit del av förskolans verksamhet har ett försprång gentemot de barn som inte gått i förskolan.

Jag tror att med rätt till fler timmar kommer föräldrars benägenhet att ta sina barn till förskolan att öka. Speciellt i Örebro ser vi detta, många föräldrar anser att 15 timmar är för få timmar och för omständligt för att motivera dem att ta sina barn till förskolan. Här tror jag att fler timmar skulle göra dem mer benägna att låta barnen få gå i förskolan.

I skrivningarna till stämman argumenterar vi väl för att förskolan är viktig. Vi anser att vissa barn, de med särskilda behov, de med specifik socioekonomisk bakgrund och de som riskerar utanförskap ska få tillgång till fler timmar i förskolan. Men, sen är det stopp. Jag ifrågasätter starkt varför vi inte ska    ge alla barn samma möjlighet att gå i förskolan. Varför skiljer vi på barn?   

Tomas Tobe' i dagen SvD 
  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar