måndag 4 november 2013

Nedskärningarna i Örebros skolor fortsätter

Lugnet efter förra veckans budgetdiskussioner har lagt sig över politiken i Örebro. Nu är det dags för de olika förvaltningarna att förbereda sina respektive budgetar inför beslut i slutet av året.

För skolans del blir det tufft. Ytterligare besparingar på 10 miljoner och det i en verksamhet som redan går på knäna. Vi Moderater prioriterade annorlunda. Vi satsade 50 miljoner mer på skolan än vad S-majoriteten gör. Vi tar pengar från politik och Samhällsbyggnad för vi anser att förskolan och skolan är viktigare.

De stora satsningarna som Örebro skulle göra om Moderaternas budget gått igenom är mindre grupper i förskolan och mindre klasser i skolan. Denna prioritering gör vi eftersom vi anser att färre barn och elever ger pedagogerna en bättre chans att utföra sitt uppdrag och därmed ökar kunskaperna hos barn och elever.

Det som oroar mig i majoritetens budget är, förutom nedskärningarna, att de är så otydliga.
I texten skriver man att alla elever ska nå kunskapsmålen i skolan men i de mål som man mäter skolorna på står det att 80% av grundskoleeleverna och 94% av gymnasieeleverna ska nå målen. Detta samtidigt som skollagen säger att alla elever ska få förutsättningar att nå skolans mål. Hur får man det att gå ihop? Varför har S-majoriteten så låg förväntning på Örebros skolor?

Lika är det vad gäller målen för tryggheten på våra skolor. Här skriver man fina ord om trygghet men faststället att målet är att minst 80% av eleverna ska känna sig trygga i skolan. Därmed säger man att det är OK att ca 20% av eleverna är otrygga i skolan. Hur kan man ha ett sådant mål? Vill de inte att alla barn ska vara trygga i skolan?

Politiken i Örebro skickar otydliga signaler och man skriver om satsningar som verksamheterna inte har en chans att uppfylla eftersom pengarna inte finns.

Nedskärningarna under 2012 slog hårt mot skolan och under 2013 har besparingarna fortsatt. När jag är ute i förskolor och skolor beskriver personalen för mig en verklighet där pengarna inte räcker. De beskriver att resurserna inte räcker för barn och elever med stora behov. Personalen känner en enorm stress men samtidigt brinner de för sina jobb och har en vilja att göra sitt yttersta.

Vi Moderater ville ge förskolorna och skolorna ett andrum. Vi sa i förra veckan ja till att satsa 50 miljoner mer än Majoriteten på skolan. Tyvärr prioriterade S-majoriteten annorlunda

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar