torsdag 28 november 2013

Stärk resurserna till förskolan

Socialdemokraterna har gjort en vana av att få nedskärningar att låta som satsningar. Ett exempel är John Johanssons och Tomas Esbjörnssons artikel i NA den 19/11 där en ökad mätning av vistelsetid och en utredning av en ny resursfördelningsmodell påstås lösa de utmaningar som förskolan står inför.

Problemet är att mindre resurser motverkar de positiva effekter som en ny resursfördelningsmodell kan medföra. För minskade resurser är vad den Socialdemokratiska majoriteten erbjuder skolor och förskolor i Örebro. Det som kallas satsningar i budgeten är kostnader för att följa kollektivavtal och för att betala högre hyror. Åt barnen lämnas ett så kallat ”omprövningskrav” på 10 miljoner. Omprövning betyder i det här fallet en nedskärning.

Men, det finns alternativ. Genom att minska kostnaderna för politiken och lägga ett effektiviseringskrav på samhällsbyggnad klarar Nya Moderaterna, inte bara av att säga nej till Socialdemokraternas nedskärningar, utan kan också satsa 15 miljoner på minskade barngrupper och alla barns rätt till 30 timmars förskola. Totalt satsar vi 50 miljoner mer än majoriteten på förskolan, grundskolan och gymnasiet.

Vi gör det för att vi tror att en bra skola är en förutsättning för ett jämlikt och tryggt Örebro som håller ihop. Nya Moderaterna är tydliga med att förskolan, med sitt tydliga pedagogiska uppdrag och fokus på barns utveckling, är en viktig del av skolan.

För att ha förutsättning att klara sitt uppdrag måste resurserna i förskolan stärkas och barngrupperna minskas. Vi har pratat med förskolelärare som pressar sig till det yttersta för att hinna med alla barn och vi har lyssnat på föräldrar som berättar hur de oroar sig för att deras barn inte ska bli sedda. Trots detta vägrar den Socialdemokratiska majoriteten att ta fram en plan för att minska barngrupperna i Örebro.

Den 14 september nästa år är det val. Det är i allra högsta grad ett val mellan barnen och betongen. Socialdemokraterna har i varje budget sedan omvalet satt betongen framför barnen. Nya Moderaterna har i varje budget lagt mer pengar på förskolan och skolan än den Socialdemokratiska majoriteten. Nya Moderaternas besked är tydligt, vi vill minska barngruppernas storlek ner till maximalt 15 barn per grupp.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar