tisdag 5 november 2013

Ett tryggt Örebro som håller ihop

Idag skriver jag tillsammans med Anders Åhrlin och Ulf Södersten på NA debatt

Ett tryggt Örebro håller ihop. Alla människor ska bli sedda och ingen ska glömmas bort. Utanförskapet ska pressas tillbaka på alla sätt som går och var och en av örebroarna ska få komma till sin rätt och känna att de är en del av ett sammanhang.

Örebro är redan idag en bra plats att bo på men det finns ett flertal utmaningar som gör att Örebro inte är så tryggt och sammanhållet som det borde vara. Många föräldrar berättar om att klasserna i skolan är så stora att de känner oro över att deras barn inte hinner blir sedda då tiden inte räcker till. När vi är ute och möter lärare och pedagoger som arbetar i skolan berättar även de om daglig stress och dåligt samvete över att inte hinna med att ge alla elever det stöd de behöver.

En bra skola är viktigt för att fler ska kunna få ett jobb att gå till. Om man ändå blir arbetslös måste det finnas konkreta åtgärder för att man snabbt ska kunna få ett nytt jobb. I Örebro har vi idag en arbetslöshet som är högre än i övriga Sverige. När människor inte har någonstans att gå på morgonen och inte känner sig behövda ökar riskerna för missbruk, kriminalitet och ett mer otryggt Örebro.

I Örebro är riskerna för att utsättas för brott små, men det finns platser som örebroarna upplever som otrygga. Denna otrygghet begränsar friheten och livet för många och det måste vi ta på allvar. Vi kan inte acceptera att det finns örebroare som undviker att gå på bio med sina vänner eller att ta ut sin hund på en promenad efter mörkrets inbrott av rädsla för att utsättas för brott.

För att alla elever ska bli sedda och få möjlighet att nå upp till sin fulla potential satsar vi resurser på att minska klassernas storlek. Det är viktigt att det finns tid till att både hjälpa de elever som är i behov av extra stöd och att stimulera de elever som är högpresterande.

Att ställa krav är att bry sig. Vi vill därför att kommunen ska erbjuda alla arbetssökande med försörjningsstöd 8 timmars aktivitet varje vardag. Detta för att fler ska komma tillbaka i arbete och få egen försörjning. Att hitta ett nytt jobb ska vara en heltidssyssla.

Det är viktigt att alla örebroare ska känna sig trygga och inte tvingas begränsa sig i sin vardag av rädsla för att utsättas för brott. Därför vill vi att Örebrobostäder AB ska erbjuda sina hyresgäster sällskap av väktare som ser till att de kommer hem tryggt på kvällar och nätter efter en middag med sina barnbarn eller en utekväll med tjejkompisarna.

Den socialdemokratiska majoriteten har de senaste åren kritiserat oss för att inte satsa tillräckligt mycket på betong och den politiska organisationen. I vår nya budget fortsätter vi att göra samma prioriteringar och sätter våra barn före betong. Hålen i asfalten kan vi vänta med att laga, vad som däremot inte kan lagas i efterhand är en orättvis skola som inte gett alla elever samma chans att lyckas.

Genom att genomföra de här åtgärderna kommer vi att få ett tryggare Örebro som håller ihop. Väktartjänsten är en åtgärd som direkt kommer att bidra till en ökad trygghet medan satsningen på mindre klasser i skolan och 8 timmars aktivitet för arbetssökande är viktiga investeringar för ett tryggare Örebro i framtiden. Örebro har fått ett nytt trygghetsparti. Det heter Nya Moderaterna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar