fredag 15 november 2013

Tid för pedagogisk diskussion

Forskaren Catharina Tjernberg har studerat vad lärare som lyckas i läs- och skrivlärande gör. Hon menar att det finns en tyst kunskap som är svår att sätta fingret på och som därmed är svår att förmedla vidare till andra.

Det hon kommit fram till är att styrkan ligger i att läraren lyckas möta eleven på elevens individuella behov. De framgångsrika lärarna har också en förmåga att förhålla sig kritiska till sin egen undervisning viket leder till att de hela tiden utvecklas.

Tjernberg kom också fram till att det är viktigt att samtala om pedagogiken.

Jag brukar ta upp detta när jag är ute på mina skolbesök. Jag frågar om de avsätter tid till samtal om pedagogik och pedagogisk utveckling. Det förekommer men inte överallt. Tiden saknas och ibland prioriteras det inte då det finns så mycket annat att ta tag i...

Jag tror att det är viktigt att varje pedagog i skolan kontinuerligt får delta i pedagogiska samtal. Det är viktigt att få ventilera vad som fungerar, vad som är problem och tillsammans med kollegor reflektera över vad som kan göras för att förbättra lärandet för den enskilde eleven. Jag att tror det är en förutsättning för att skolan ska klara av att ge alla elever de kunskaper de har rätt till.

Rektorerna har ett tydligt ansvar för den pedagogiska utvecklingen på skolan – Vi politiker har ansvar för att resurserna finns så att tid kan avsättas för pedagogiska diskussioner!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar