torsdag 14 november 2013

Tidiga insatser mot ung kriminalitet

Vi vet alla att ju tidigare men tar tag i ett problem desto enklare är det att lösa. Det gäller inom de flesta områden och speciellt i skolan. Om detta pratade Kent Persson igår när han besökte Fryshuset och om detta har politiker pratat under många år. Frågan är varför det är så svårt att gå från ord till handling?

Igår hade vi Örebropolisen på besök på mötet med Programnämnd Barn och utbildning. De påpekade också detta. De var, på Moderat initiativ, hos oss i nämnden för att prata om kriminalitet bland unga. Polisen menar att skolan har ett ansvar och är en viktig part för att hålla unga borta från kriminalitet.

I Örebro är inte ung kriminalitet värre än på andra ställen i Sverige. Det är dock så att det finns en klick unga som är mycket kriminella. Dessa unga ägnar dygnets alla timmar åt sin kriminalitet, de mår inte speciellt bra och pressen på dem är stor.
 
Polisen kan göra en del men det övriga samhället måste inse vilken stor betydelsen förebyggande insatser har. Det ska vara bra verksamheter med vuxna som är goda förebilder. Det är viktigt med vuxna som vågar stoppa normbrytande beteenden, som talar om vad som är rätt och fel och som bryr sig om barnen/ungdomarna. Här är en skola med lärare som bygger relationer med eleverna, som sätter gränser och som har förväntningar på varje elev viktig.

Vidare säger polisen att i de allra flesta fall har de unga kriminella själva varit brottsoffer. De har oftast tidigt varit i kontakt med socialtjänsten, och förskolan har nästan alltid sett att barnen far illa eller inte mår bra. Varför görs då inget? Varför sätts inte resurser in för att ta hand om dessa barn så att den negativa trenden vänder?

Troligen är det flera saker som spelar in. Resurserna finns inte för att per automatik sättas in när problemen uppstå. Det finns ju otaliga historier om föräldrar som får kämpa för att extra resurser ska sättas in för att hjälpa barn med särskilda behov. Frågan är vem som står upp för de barn vars föräldrar av olika anledningar inte kämpar för sina barn?

Polisen menar att samarbetet mellan olika myndigheter kring ungdomar som hamnat i kriminalitet  kan bli bättre och att skolan behöver ta ett större ansvar. I skolan kanske inte så mycket händer men i skolan träffas alla barn/ungdomar och där kan mycket planeras.

Skolan måste inse sitt ansvar och vi politiker måste förse skolan med resurser.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar