torsdag 5 december 2013

Trygga elever lär sig mer

För några år sen läste jag en berättelse om en pojke på lågstadiet i Örebro som berörde mig starkt. Trots sin unga ålder hade han tvingats uppleva saker ingen någonsin ska behöva vara med om. Andra barn hade misshandlat honom, sparkat honom i huvudet och tryckt ner honom i vattenpölar. Han såg till sist ingen annan utväg än att köpa beskydd från andra barn med sina leksaker. Både pojken och hans föräldrar hade varit i kontakt med lärare, men ingen hade gjort tillräckligt.

Det är dags att vi slutar behandla mobbning som en ordningsfråga och ser det för vad det verkligen är. Mobbning handlar om regelbundna kränkningar, trakasserier och misshandel. Barn i en känslig period av livet utsätts för saker vi aldrig skulle acceptera på en arbetsplats. Trots detta nöjer sig den Socialdemokratiska majoriteten med målet att 80% av eleverna inte upplever att mobbning finns på våra skolor.

Vårt besked är tydligt. Vi accepterar inte mobbning. Inte bara för att det är självklart att inget barn ska utsättas för mobbning utan också för att trygga barn lär sig mer. Nya Moderaterna har föreslagit en rad åtgärder för att nå en trygg skola för alla barn

Vi vill tydliggöra och formalisera den moraliska plikt alla vuxna i skolan har att ingripa mot alla former mot kränkande beteenden, både genom att ingripa omedelbart men också genom att vidta de långsiktiga åtgärder som krävs för att mobbningen ska upphöra.

Nya Moderaterna är tydliga med att arbetet mot mobbning ska förbättras i våra skolor. Insatserna mot mobbning måste vara evidensbaserade, uthålliga och grunda sig i ett tydligt värdegrundsarbete. Skolan måste som representant för vuxenvärlden vara tydlig med att det aldrig finns någon ursäkt eller något utrymme för att kränka en annan människa.

Ett av de mest effektiva sätten att bekämpa mobbningen är genom ökad vuxennärvaro. Ju fler som ser desto tidigare kan vi ingripa mot dem som beter sig illa mot andra. Nya Moderaterna har i sin budget föreslagit en satsning på mindre klasser vilket ökar antalet vuxna i skolan. Vi har också lagt en riktad satsning för att öka vuxennärvaron på rasterna. Nya Moderaterna har dessutom krävt en redovisning från Örebros skolor om hur de organiserar sitt arbete med rastvakter. Till allt detta säger den Socialdemokratiska majoriteten nej.

Många lärare och rektorer gör idag ett bra arbete för att göra våra skolor trygga, men det saknas en klar politisk inriktning för att motverka kränkningar, våld och mobbning på våra skolor. Tvärtom har Örebro en politisk ledning som accepterar att var femte barn upplever att det finns mobbning i skolan.

Nya Moderaternas accepterar inte att något barn utsätts för mobbning. Även om vi kanske aldrig når dit kommer vi att fortsätta arbeta mot kränkningar tills alla barn känner sig trygga i våra skolor. Ett aktivt arbete mot mobbning är självklart en resursfråga och därför satsar vi 50 miljoner mer på skolan än den Socialdemokratiska majoriteten. Det kan vi göra eftersom vi satsar mindre på betongen och politiken än Socialdemokraterna.

Om mindre än ett år är det val. På ena sidan står Socialdemokraterna som varje år gjort neddragningar i Örebros skolor. På andra sidan finns vi Moderater som vill satsa på ett tryggt Örebro som håller ihop. En del i ett tryggt Örebro är trygga skolor med nolltolerans mot mobbning där inget barn tvingas köpa beskydd med sina allra mest älskade leksaker. Örebro har fått ett trygghetsparti. Vi heter Nya Moderaterna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar