fredag 27 december 2013

Vi måste minska antalet barn i förskolegrupperna

Barnen är vår framtid och i mitt uppdrag som skolpolitiker vill jag värna varje barns rätt till en bra förskola. Till stora delar har vi en bra förskoleverksamhet i Örebro. Vi har en kompetent och engagerad personal och vi har, än så länge, även nöjda föräldrar.

Men det kokar i leden. Förskoleupproret, som ett par modiga förskollärare startade under hösten, sätter fingret på det som jag ser och hör när jag är ute och besöker förskolorna i Örebro. Barngrupperna är för stora, personalen underbemannad och många signalerar att kvalitén blir lidande. Personalen upplever det svårt att möta barn med specifika behov eftersom tiden inte räcker till. Föräldrar jag pratar med uttrycker oro för huruvida deras barn blir sedda i de stora barngrupperna.

I detta läge sitter den styrande majoriteten nöjd. De tillskjuter inga medel förutom att se till att varje barn har en plats i förskolan. Vackert så kan man tycka. Men barngruppernas storlek gör man inget åt. Istället byggs nya förskolor för 20 barn per avdelning och på många förskolor är antalet barn per grupp betydligt fler än så.

Vi Moderater lyssnar på personal och föräldrar. Vi möter deras krav på färre barn per grupp och säger att vårt mål är maximalt 15 barn per grupp. Vi Moderater prioriterar barnen före politik och betong. Vi avsätter pengar för att få en förskola där barn kan utvecklas, personalen trivas och föräldrar kan känna sig trygga. Vi Moderater satsar 50 miljoner mer på skolans område och säger nej till S-majoritetens besparingar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar