torsdag 2 januari 2014

Inför plikt att ingripa mot mobbning

I mitten av december lämnade jag in en motion till Kommunfullmäktige med förslag för att minska mobbningen i Örebros skolor. Förslagen är att införa en plikt för alla vuxna i skolan att ingripa mot mobbning, att höja målvärdet för trygga elever från 80% till 100% samt att se över vuxennärvaron på rasterna.

I Örebro ser vi inget politiskt engagemang från Socialdemokraterna i mobbningsfrågan. De säger sig arbeta aktivt mot mobbning men samtidigt accepterar de att var femte barn är otryggt i skolan. Vi Moderater accepterar inte att något barn är otryggt. Vi vill därför genomföra satsningar på ökad vuxennärvaro på rasterna och införa en plikt för alla vuxna i skolan att ingripa mot mobbning.

Det är viktigt att vuxenvärlden reagerar när barn kränker varandra. Det är fel att barn utsätts för kränkningar i skolan som vi aldrig skulle acceptera på en arbetsplats. Vuxna måste finnas på plats ute i skolorna och de måste aktivt agera mot mobbning.

När det gäller det målet för tryggheten i skolan finns det för mig inget annat mål än att varje barn ska känna trygghet. Att som S-majoriteten i Örebro ha som mål att 80% av eleverna ska vara trygga i skolan är för mig oacceptabelt och något som måste justeras!

Målet ska vara att varje elev, varje dag ska kunna gå till skolan med glädje och utan rädsla för att bli kränkt. Med detta måste varje skola, varje rektor och varje lärare arbeta varje dag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar