måndag 13 januari 2014

En bra friskola

I NA:s artikelserie om hur staden Örebro växer har turen kommit till skolan. Reportaget idag beskriver Fyren EkAlmens skola i Ekeby Almby som startade för drygt ett år sedan. Jag har varit där ett par gånger, och det har varit intressanta möten med Marie Einarsson och hennes kollegor.

I friskoledebatten är det viktigt att lyfta fram dessa eldsjälar som startar skolor efter egna idéer och bygger upp en bra verksamhet efter de erfarenheter de har. Fyren Ekalmen är ett sådant exempel. Fyra engagerade pedagoger som tillsammans formar en skola.

En av de mest givande diskussioner om pedagogik och ledarskap har jag haft tillsammans med ledningen på denna skola. De har ett fantastiskt tänk kring trygghet, att involvera personal i utvecklingen av skola och vikten av tydlighet.

Artikeln går ut på att denna friskolan fyller ett hål i kommunens planering och är till stor hjälp för att barnen i ett nybyggt område ska ha en skola som ligger nära. Jag tycker att alla friskolor fyller en funktion. De allra flesta friskolor har en speciell profil som gör att de kanske passar för vissa barn bättre än den kommunala skolan.

Alla skolor ska vara bra skolor och mångfalden av profiler, pedagogik och driftsform tilltalar mig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar