söndag 5 januari 2014

Prioritera pedagogisk utveckling

Jag läste en intressant artikel i GP som handlar om vikten av att lärare får kompetensutveckling för att klara av att vara de pedagoger som våra elever ska inspireras och lära sig av. Artikelförfattarna menar att elevernas möjlighet till utveckling och goda resultat beror på lärarna – Visst är det så! ”Allt börjar med en bra lärare” som Lärarförbundet brukar säga.

Lika viktigt som att vi ger lärarna en rimlig arbetssituation, exempelvis inte för många elever per klass, är det att de kontinuerligt får kompetensutveckling. Jag brukar prata om detta när jag träffar pedagoger i Örebro. Vad behöver ni för att göra ett ännu bättre jobb? De flesta svarar mindre klasser och/eller mer resurser men många säger kompetensutveckling.

Artikelförfattarna efterfrågar en lärande organisation. De menar att det på varje skola måste pågå en utvecklingsprocess som involverar alla på skolan. Idag förlitar sig skolutvecklingen för mycket på enskilda individer som ”brinner” för utveckling och gör det på sin fritid.

Jag ser även detta när jag är ute på skolorna och konstatarer att den pedagogiska utvecklingen fungerar olika. På vissa skolor är diskussionen levande och drivs av engagerade rektorer. På andra håll hinns det inte med. Jag menar att detta är rektors ansvar och skyldighet – Mitt ansvar som politiker är att skapa de ekonomiska förutsättningarna!

Reformer och omorganisationer i all ära men utan bra pedagoger klarar vi aldrig av att höja resultaten i svensk skola. Vi måste se till att lärarutbildningen är bra och att resurser finns för varje lärare att kontinuerligt få kompetensutveckling. Samtidigt måste den pedagogiska diskussionen prioriteras och hållas levande på varje skola.

1 kommentar:

  1. Det Du skriver håller jag med om. Men de senaste åren där kommunerna har hand om pengarna har gjort att färre och "billigare" tycks vara ett mantra. Lärarkåren är viktig och tycks behöva bättre utbildning för att genomföra sitt uppdrag.
    Analysen om varför det inte blivit bättre tynger på trovärdigheten.

    SvaraRadera