torsdag 9 januari 2014

Nej till besparingar i skolan

Idag beslutar Gymnasienämnden i Örebro om budgeten för 2014. Ramarna är redan satta och det ligger ett besparingskrav på 2 miljoner på verksamheten. Inte så mycket i en budget på 340 miljoner, men mycket om man tänker på att verksamheten redan idag går på knäna.

Att sparar och gneta är ju skolans vardag i Örebro. S-majoriteten har dragit ner på anslagen de senaste tre åren... Inom gymnasieskola dras man dessutom med drastiskt minskade elevkullar och en organisation (inklusive politiken) som alldeles för sent vaknade inför det faktumet!

Lärarfacken rasar så klart. De ser en lärarkår som på allvar mår dåligt och när jag är ute är signalerna klara. Arbetsbelastningen har ökat, lärarna är frustrerade och de känner sig överarbetade, stressade och maktlösa.

Dessutom kommer många elever till gymnasiet med allt för dåliga kunskaper (detta trots att de har betygen som krävs). Vilket gör att extra arbete måste läggas ner för att klara dessa elever samtidigt som spridningen i klasserna gör arbetet för lärarna svårare.

På många håll är klasserna för stora och jag är övertygad om att detta är en av knäckfrågorna. Varje elev ska hanteras och ju fler elever desto mer jobb. Jag har träffat lärare som menar att lektionernas för- och efterarbete blir lidande vilket leder till att kvalitén sänks. Är det så vi vill ha det?

Jag är övertygad om att de allra flesta gymnasielärare i Örebro vill göra ett bra jobb. De är ambitiösa och ser hur bra den nya gymnasieskolan är och kan vara för elevernas kunskapsresa. De sliter och släpar men möts av besparingar och fler och fler elever att hantera. Detta blir ohållbart!

För oss Moderater är beskedet att ge mer pengar till skolan. Vi säger nej till besparingarna som den styrande majoriteten envisas med att lägga på Örebros skolor! Vi prioriterar bort kostnader för politik och betong och satsar totalt 50 miljoner mer på skolan 2014.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar