torsdag 30 januari 2014

S säger nej till färre barn i förskolegrupperna

Igår diskuterade vi i Kommunfullmäktige en motion från oss Moderater där förslaget är att kommunen ska göra en genomförandeplan, med tidsatta mål och kostnadsberäkning för minskade barngrupper i förskolan. Vi vill ha en plan för hur vi på sikt kan komma ner i maximalt 15 barn per förskolegrupp.

Det blev en bra debatt, med många deltagare, där skiljelinjerna i Örebropolitiken blev tydlig. En opposition som säger ja till barnen och en satsning på att få ner antalet barn i förskolegrupperna. En majoritet som är nöjda med att de lyckas ordna förskoleplatser till alla barn men som säger nej till att minska barngrupperna.

För oss Moderater är detta en viktig fråga. Förskolan har ett tydligt pedagogiskt uppdrag som vi måste se till att personalen i förskolan har en rimlig chans att klara. Färre barn per grupp är en av förutsättningarna för detta.

Vi Moderater lyssnar på föräldrar som oroar sig för att deras barn inte blir sedda i de stora barngrupperna. Vi lyssnar också på förskolelärare och barnskötare som delar föräldrarnas oro. Jag upplever när jag är ute i förskolan och pratar med personalen att de är engagerade och gör sitt bästa, men de känner att de inte alltid hinner med.

Vi har en fantastisk personal i Örebros förskolor. De är stolta över sitt yrke, de brinner för sin uppgift och de värnar barnen och barnens utveckling. Men det kokar i leden, personalen anser att de stora barngrupperna gör att de snart har nått en gräns, de vill ha ner antalet barn per grupp – Kort sagt de vill ha förutsättningar för att göra ett bra jobb.

De främsta argumenten från S-majoriteten i Örebro för hur omöjligt förslaget är, är pengar. De anser också att förskolan i sin argumentation för mindre barngrupper har för hög ambitionsnivå och att missnöjet bland personalen grundar sig i ett ledningsproblem. Jag undrar hur många förskollärare och barnskötare som håller med Thomas Esbjörnsson…

Den enkla sanningen är att majoriteten inte vill prioritera barnen. De sitter nöjda med att de lyckas förse alla barn med en plats i förskolan (vilket är ett lagkrav) men bryr sig inte om att kvalitén riskeras i de stora barngrupperna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar